SN 08.2A.28A-2

 

inhoudsopgave
 
Foto’s Govert van 1889 – 1923
Brief 1918
Marie met dochter en zoon (foto’s 1919 – 1920
Dochter Rie/ Maria vertelt over seksuele voorlichting anno 1916 en over gelukkig leven
Dochter Rie/ Maria vertelt over gemis vader en geloofscrisis
Verslag Govert beroepingscommisie ca 1920
Briefkaart met logo Gebroeders Snoek Manufacturen Gorinchem – Leerdam – Haarlem – Apeldoorn -Leiden
Overlijdenskaart Govert Johannes Snoek – april 1923

Govert Snoek en Maria de Nooij - pagina 2

Govert

Pas met 3 jaar kreeg een jongetje een broek aan!

boven: foto ca 1891 familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter

Links: foto ca 1890 archief Johan Snoek, Govertzoon, geb 1920

de broers Govert 08.2A.28A (geb 1889) Jan 08.2A.28J (geb 1902)  Johan 08.2A.28c(geb 1891) Henk 08.2A.28E (1894) Snoek; (de jongens lijken me iets ouder - dus mogelijk is foto van iets later dan 1908) bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca 1920. Govert J.Snoek geb 1889 familiealbum van Rie Snoek, Govertdr

foto 1922. Dit portret stond altijd op het orgel    bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdr

Kinderen

Govert met Marietje (geb 1918)

bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter

ca 1912? bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter

Brief maart 1918. Aankondiging eerste zwangerschap, aanddelhoudersvergadering, schaarste door 1e werledoorlog en familieaangelegenheden

Brief maart 1918 van Govert Snoek en Marie Snoek-de Nooij1

aan de familie W. De Nooij, Torenstraat 3, Ede

 

Gorinchem 3 mrt 1918.

 Geliefde familie

Hedenmiddag hebben we aandeelhoudersvergadering gehad, en naar aanleiding daarvan moet Govert weer voor een paar dagen weg, naar Apeldoorn en Leiden. Die zaak te L. Is nog steeds hangende.

We ontvingen heden ook reeds een gedeelte van ons dividend en winstaandeel. Een jaarverslag hebben jullie zeker ook ontvangen.

Nu  daar Govert morgen weg is, schrijf ik deze brief vandaag, want mijn brieven zijn onverbiddelijk aan censuur onderworpen, en deze nu nog wel extra.

Hierin wilden we nl de hele familie meedelen, dat we, zoo de Heere wil, in October vader en moeder hopen te worden2.

Hoezeer we dankbaar zijn, voor dit feit, zult ge allen kunnen begrijpen. Het is voor ons de oorzaak van groote blijdschap.

Ons groot huwelijksgeluk zal er nog meer door verrijkt worden. Bovenal wenschen we dat het een kind Gods zal zijn.

Nu schrijven we dit maar zoo heel publiek, maar we dachten;  kleine kinderen zijn er niet meer thuis, dus ze mogen het al wel weten.

Moeder Snoek is er ook heel blij mee; de anderen zullen we het vanavond vertellen. En dan zal ik het ook aan Betje schrijven. Piet zijn laatste briefkaart heeft dus gelijk gehad.

 

Maar nu wat anders. ‘t Lijkt of ik al het andere zou vergeten. En dat is toch niet zoo.

Cor3’s brief per Jan4 en Anna’s5 brief in dankbaarheid ontvangen. En bedankt voor de toezending van het geld. ‘t Was met Jan z’n rekening een heel bedrag.

Wastafel en nachtkastje zijn al gearriveerd vertelde Jan.

‘t Flanel voor Cor zal ik afknippen en apart houden. Dat komt bij gelegenheid wel eens.

‘t Was heel leuk dat Jan zoo plotseling kwam. ‘t Is bij ons niet zo licht ongelegen, en bijna altijd zijn we één van beiden thuis.

Volgende week hopen we hier met de schoonmaak klaar te komen. Dat is mooi vroeg hé?

We gaan bij goed weer trouw wandelen.

Paasch-maandag gingen we met ons zessen: moe6, Lina7, Nelly8, Anna9, Govert en ik, een flinke wandeling maken. Met moeders verjaardag hopen we thuis te zijn. ‘t Wordt anders wel moeilijk om logé’s te hebben met het oog op de schaarste der levensmiddelen. Wij hebben gelukkig nog wel voorraden. Maar ‘t staat er anders niet best voor hé?

‘k Ben tenminste blij met het varken en de Bennekomsche ham met worst.

Verl. week Maandag zijn we op de zilveren bruiloft van Johan 10z’n a.s. schoonouders geweest. Moe was eerst uitgenodigd, maar die had geen zin en toen vielen wij in de termen.

We hebben toen ‘s nachts bij Sanderse gelogeerd, want de laatste trein ging om acht uur uit Leerdam, en ‘t feest duurde tot ‘s nachts half vier. Bijzonder fit ben je dan de volgende dag niet, want we moesten vroeg op, om om half negen weer te G. te zijn.

Nu lieve familie ontvang deze in gezondheid en lees ze met plezier.

Allemaal de hart. gr. Van Uw U liefhebbende

Govert en Maria

 persoonsnummers nog toevoegen

  1. Govert Snoek (geb 1889 - 1923.) en Marie Snoek-de Nooij (geb 1893 - 1974)
  2. Hun dochter Rie Snoek werd 30 sept 1918 geboren
  3. Cor is een zus van Marie Snoek-de Nooij (geb 1899)
  4. Jan is een broer van Marie Snoek-de Nooij (geb 1887)
  5. Anna is een zus van Marie Snoek-de Nooij (geb 1900) of zus van Govert Snoek (geb 1895)
  6. Moeder van Govert - Jannigje Snoek-de Kool
  7. Lina is een zus van Govert, geb 1887
  8. Nel is een zus van Govert, geb 1892
  9. Anna - zie noot 3
  10. Johan - broer van Govert, 1891

de voetnoten zijn van Ria Snoek jr, geb 1954)                                                                                                                    

bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter

foto rechts:

1920. Marie Snoek de Nooij met haar kinderen Marietje en Johan  bij het prieeltje Kalkhaven   

beide foto's familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdr

Rie Snoek (Govertdr geb 1918) vertelt.

oa over sexuele voorlichting in 1916 en een gelukkig leven

boven en onder: album van Rie Snoek, Govertdr, digitaalaalbum nr 24

over gemis van vader en geloofscrisis

beroepingscommissie

links:  verslag van Govert Snoek als lid van de beroepingscommissie, (ca 1920?) 

briefkaart Govert -  met logo Gebroeders Snoek manufacturenhandel Gorinchem - Leeerdam - Haarlem - Apeldoorn - Leiden; geadresseerd aan zijn vrouw Mevr M. Snoek - Kalkhaven 308.2A, Gorinchem     (archief Johan Snoek, geb 1920, Govertzoon)

familiekroniek 05-003a: Het jonge paar ging in Gorcum boven de zaak wonen. Oma Snoek was inmiddels vandaar verhuisd naar de Hoogstraat. Al na een paar jaar leken de zaken zó goed te gaan, dat ook vader en moeder verhuisden. Na de geboorte van Rie kochten ze twee panden aan de Kalkhaven. In het grootste, nr. 382, gingen ze zelf wonen; het kleinere, er vlak naast, betrok oma met haar gezin. Via een tussendeur was het mogelijk, binnendoor van het ene huis in het andere te komen; dat heeft wel eens tot problemen geleid. In het huis aan de Kalkhaven werden Johan en Wim geboren. 

 

M'n l (= mijn liefste; RS), Hoewel niet afgesproken kan ik niet nalaten je toch even iets te schrijven. 't Gaat me heel best; heel druk in 't werk . Er is ontzaglijk veel te doen, daar is geen voorbeeld van. 

Volgende week zal ik dan ook wel de gehele week moeten wegblijven. Vanavond (vrijdag)  hoop ik naar H. en B. te gaan (ws Hendrikus en Bets Wilms-de Nooij*; RS). Zaterdag bij leven en welzijn om 7.16 u ('s avonds) te Gorcum, maar zal dan eerst nog even naar de zaak gaan, (de zaak lag op de route van het station naar het huis aan de  Kalkhaven*; RS) dan kunnen we het verdere gedeelte van den avond met zijn drieën bij elkaar zijn. De hartel  gr van je je innig liefh. Govert Leiden 4-4-19   

 (* aanvulling van Johan Govertzoon, geb 1920, vader van Ria)                   

(archief Johan Snoek, geb 1920, Govertzoon)

Govert was 20 toen zijn vader overleed. Hij en oom Johan (18 jaar oud) namen samen de verantwoordelijkheid voor de manufacturenzaak van hun ouders op zich: magazijn DE ZON, Langendijk 1, Gorcum. Tante An de Nooij- Snoek vertelde later dat de andere kinderen begrepen, hoeveel daarvan afhing voor het hele gezin en het waardeerden, dat hun broers deze taak aanvaardden. Familiekroniek 01b  

familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdr

grafsteen van Govert Snoek en Maria Snoek de Nooij. Hun dochter Rie (geb 1918) wordt  hier later ook begraven

 

(foto-scan van Ge gekregen)