JMS 0

Publikaties J. M Snoek (Johan Snoek)  

De krantenartikelen komen uit Johans persoonlijk archief, aangevuld met wat digitale bestanden die zijn dochter Ria kreeg of op zijn PC vond.

INDEX van de publikaties van Johan Snoek

JMS 1: boeken die Johan schreef, met link of download naar de boeken

Website Pagina naam naam jaartal Langere naam / toelichting Gepubli- ceerd in
Website Pagina naam naam jaartal Langere naam / toelichting Gepubli- ceerd in
  BOEKEN      
JMS 1 01 Kleur Bekennen.pdf   1992 Soms moet een mens kleur bekennen, autobiografie 1992  
  02 Joodse en Palestijnse tranen April 2010 Joodse en Palestijnse tranen e-book  
  03 The Grey Book by Johan M Snoek 1969 The Grey Book by Johan M Snoek  
  04 De Nederlandse kerken en de joden - JM Snoek 1990 De Nederlandse kerken en de joden - JM Snoek  

Index Artikelen - JMS 2 - JMS 4

  Artikelen in de krant    
  naam jaartal Gepubli- ceerd in
JMS 2 01Mag Israël zich verraden voelen 20 nov 1973 Trouw
  02 voelt Israël zich terecht verraden 1 dec 1973 Trouw
  03 Israël viert 30jarig bestaan - een gelukwens 20 mei 1978 Ned. Gedachten
  04 Palestijnse Krijgsgevangen of terroristen 6 aug. 1982 Trouw
  05 Israël martelt niet; reactie v M Shomrat ?? Trouw
  06 we hebben het niet geweten 20 sept 1982 Trouw
  07 Schaamte of schuld 2 nov 1982 Trouw
  08 Dominee tussen Soekarno & Arafat 5 febr 1983 Trouw
       
JMS 3 Serie artikelen in Evangelisch Commentaar 1984-1985 over het bezoek van een delegatie  van de Raad van kerken aan het Midden Oosten    EC (Evang Commentaar)
  09 Libanon   21-12-1984 EC
  10 Kerk en staat in Syrië (het voordeel van de twijfel) 11 jan 1985 EC
  11 Jordanië 25 jan 1985 EC
  12 Israël het bezette gebied 22 feb 1985 EC
  13 Joodse reacties 22 maart EC
  14 Joodse reacties (Buitenlandse zaken) 19 apr 1985 EC
  15 Egypte. 3 mei EC
       
JMS 4 16 Commentaar bij commentaar   7  maart 1986 EC (Evang Commentaar)
  17 Velerlei Israël   April 1986 De Open Deur
  18 Angst in Tiberias en Damascus 20 juni 1986 CW (Christelijk Weekblad)

Index Artikelen - JMS 5 - JMS  8

  naam jaartal Gepubli- ceerd in
JMS 5 Artikelen 1988    
  19 men bewijst Jood geen dienst door Palestijn niet  te horen 4 feb.1988 Ref. dagblad
  20 geweld kan weg banen naar nieuwe inzichten. Israël en de Palestijnen:  tekenen van hoop.  Reactie op art. van A. Jobsen     19 feb 1988 CW
  21 Verontwaardiging over Israëls optreden ; Model van onderdrukker en onderdrukte 5 gebr 1988 CW
  22 Ben Goerion stond uittocht Palestijnen niet in de weg 9 aug 1988 Trouw
       
JMS 6 23 Dilemma van Israël Deportatie of een Arabische meerderheid 1 sept 1988 Trouw
  24 Palestijnse kampen en onze theologie ; reactie op Stegeren Keizer “Palestijnen worden niet opzettelijk vergeten” 11  okt. 1988 Trouw
  25 Palestijnen worden niet opzettelijk vergeten 23 sep 1988  
  26  ook in Israël lopen geestelijk leiders (politiek) niet voorop 22 dec 1988 Trouw
       
JMS 7 Artikelen 1989    
  27  in gesprek met Richard Stein: Wanneer ben je een antisemiet?  Artikel Ricard Stein 20 febr De schuld en boete belijdenis en het antisemitisme (v.a. pagina 6)   24 maart 1989 (?) EC (Evangelisch Commentaar)
  28 De grens niet overschrijden 11  mei 1988 Trouw
  29 Vergelijkingen gaan mank: Israël is Duitsland niet 9 feb.  1989 Trouw
  30 Israël straft een heel volk 4 maart 1989 Trouw
  31 Bezoek aan Beit Shachoer 1989 Eind 1989 Niet gepubliceerd
         
JMS 8 Artikelen 1990    
  32 Jouw recht op mijn land; N.S. Ateek, Palestijns bevrijdingstheoloog . 3 jan 1990 Trouw
  33 Toestand zien zoals die werkelijk is; Jacob Arnon, een radicaal zionist; 5 jan 1990 CW (Centraal Weekblad)
  34 opnieuw gestalte geven aan monastiek kloosterleven. Nederlandse monnik op een berg in het Midden Oosten) 12 jan 1990 CW (Centraal Weekblad)
  35 Goede relatie buren voorwaarde veiligheid 26 jan 1990 CW (Centraal Weekblad)
  36 Kibboetsbeweging verkeert in crisis 2 febr 1990 CW (Centraal Weekblad)
  37 Een Jood op de Westoever 9 febr 1990 CW (Centraal Weekblad)
         

Index Artikelen - JMS 9 - JMS 11

  naam jaartal Gepubli- ceerd in
JMS 9 Serie artikelen over de Jodenvervolging en de rol van de Katholieke kerk; diverse reacties (nr 39-43) op artikel van  Hans Jansen (nr 38). Dit naar aanleiding van het boek De Nederlandse Kerken en de Joden. 1940-1945 van Johan Snoek, dat in 1990 verscheen.     
  Diskussie – nr’s 38 -43 hoort bij elkaar    
       
  38 Gehoorzamer dan de paus (Hans Jansen) 28 juli 1990     HN Magazine
  39 Bisschoppen waagden hun leven om joden te helpen  25-8-1990   HN Magazine
  40 Heldenrol bisschoppen klinkklare onzin  (Dick Houwaart)   (1 pagina mist) 15-9-1990 HN Magazine
  41 Lariekoek en geschiedvervalsing (Jan Ridderbos) 15 sept 1990 HN Magazine
  42 Bisschoppen lieten leven boven de leer gaan  (Biersteker) 29 sept 1990   HN Magazine
  43 Joden werden geïsoleerd, de bisschoppen zwegen   (Jansen)   6 okt 1990 HN Magazine
       
JMS 10 Artikelen 1991    
  44 Elkaar oprecht in de ogen kijken 15  feb 1991 CW (Centraal Weekblad)
  45-46 reacties op Nlse kerken in 2e wo. Interview met Leontine Veerman: Ned.  kerken zwegen niet... commentaar van Hans Jansen 2 mei 1991   15 mei 91 Trouw
  47 Er moet plaats in de herberg zijn voor Russische Joden 21 dec 1991 Trouw
  48 Leibowits, een profeet 20 maart 1991 Nieuw Rott. Kerkblad
       
JMS 11 Artikelen 1994    
  49 Op zoek naar Veiligheid en gerechtigheid 4 maart 1994 CW (Centraal Weekblad)
  50 Bij herdenken past gevoel schaamte en nalatigheid 19 apr 1994 Ede Stad
  51 Israël Palestijnen & kruis van Christus (reactie op art. van Hani Odeh)   April 1994 kerkblad Paulus-kerk
  52  O Vrede van Tiberias 20 dec. 1995 Trouw?

Index Artikelen - JMS 12 - JMS 15

  naam jaartal Gepubli- ceerd in
JMS 12 Artikelen 1996    
  53 Weerzien Heilige Stad  (Ateek) 19 jan. 1996 CW (Centraal Weekblad)
  54 De moed van Jan de Jong  (Jan Goossensen) 27 jan 1996   HN
  55 Duizend ondergedoken Joodse kinderen 21 sept 1996 HN
       
JMS 13 Artikelen 1997, 2011,2012    
  57 Joden  Palestijnen en wij  I      Joden  Palestijnen en wij  II 20-12-1997 17-1-1998 In de Waagschaal
  58 Palestijnen 10-5-2012 Centraal Weekblad
  59   Buikpijn bij een vriend van Israël 60  Niemand begrijpt ons. (reacties op art. nr 59) 31 juli 2001 4 aug 2001 Trouw
       
JMS 14 Artikelen 2002  -  2003    
  61 In  Memoriam Ds  Smeenk (aug 1908-sept 2002)   Ca okt 2002 ?
  62  Neem het stenen hart bij hen weg 20 dec 2002 CW (Centraal Weekblad)
  63 Pleegde Simson al een zelfmoordaanslag 25 juli 2003 CW (Centraal Weekblad)
  64-65 Van Doorn kiest kant Palestijnen &                               reactie JMS: ‘Vredesduif’ Datum? 26 sept 2003 CW (Centraal Weekblad)
       
JMS 15 Artikelen 2004    
  66 tot heil van de Palestijnen   23 juli 2004 CW (Centraal Weekblad)
  67 Israël en Z-Afrika een vergelijking Sept 2004 De Brug (uitgave va nSIVMO)
  68 Moeizaam zoeken naar gerechtigheid 24 sep 2004 CW (Centraal Weekblad)
  69 Bijbel niet laten buikspreken 29 okt 2004 CW (Centraal Weekblad)

Index Artikelen - JMS 16 - JMS 18

  naam jaartal Gepubli- ceerd in
JMS 16 Artikelen 2005-2006    
       
  70 Een bijbel voor Arafat 14 jan 2005 CW (Centraal Weekblad)
  71 Vechten voor vrede 3 maart 2006 CW (Centraal Weekblad)
  72 Arabische Christenen, Israël en God 12 mei 2006 CW (Centraal Weekblad)
  73 Helpen in nood als opdracht &       reactie 30 juni 2006 CW (Centraal Weekblad)
  74 Oorlogsvrijwilliger  (JW Obink, Bennekom; reactie op artikel   JM Snoek)    
  75 CW-Pendelen Renkum & Midden Oosten Angst en verbittering zijn slechte raadgevers 8 sept 2006 CW (Centraal Weekblad)
       
JMS 17 Artikelen 2007 – 2009    
  76 Israël moet terug naar de groene lijn 1 juni 2007 Volzin
  77 Israël het volk van de profeten Okt 2007 Caleidoscoop (Kerkblad Rotterdam)
  78 kerk niet alleen zwijgzame toeschouwer 2 mei 2008 CW (Centraal Weekblad)
  79 In gesprek met Johan Snoek  sept 2009 Sept 2009 Caleidoscoop (Kerkblad Rotterdam)
  80 Is Israël in Nood Okt 2009 Caleidoscoop
       
JMS 18 Artikelen  2010- 2012      
  81 Chacour Een Palestijnse Vredesapostel-boekbespreking 19-2-2010 Christelijk Weekblad
  82 Lichtpunten in een duistere tijd 28-10-2011 Christelijk Weekblad
  83 Pelgrimeren in het voetspoor van Jezus      Jezus volgen is omzien naar mensen in nood 6 april 2012 20 april 2012 Christelijk Weekblad
  84 Kerken bezorgder om zichzelf dan om Joden. VCH (De vereniging van Christen Historici) studiedag over protestanten in wereldoorlog ?   Reformatorisch dagblad

Index Artikelen - JMS 19 - JMS 22; boekbesprekingen van                                                       Kleur bekennen (JMS 19) en van                                                                                                      Joodse en Palestijnse Tranen (JMS 20 - JMS 22)

  naam jaartal Gepubli- ceerd in
JMS 19 Boekbesprekingen Kleur bekennen  (autobiografie)    
       
  85-86 Johan Snoek bekent Gereformeerde Kleur    
  Johan Snoek bekent gereformeerde kleur (AA Spijkerboer) ? ?
  Snoek bekent kleur onder meer over Israël Bespreking  /    Klein tekstje 6-3-1993 11-3-1993 Ned dagblad De Waarheids-vriend
  Soms moet een mens kleur bekennen (Bea Polak) (Nieuw Israel Weekbl) Soms moet een mens kleur bekennen 3-12-1993 2-4-1993 NIW Geref Weekblad
  Kleur bekennen (WR vd Zee) Febr 1993 ? Bulletin
  Kleur bekennen (H. Biersteker) 9 jan 1993 HN
  Doet u dan de voordeurlamp uit (G Geerds) Soms moet een mens kleur bekennen 31-3-1993 15-1-1993 ? ? De wekker Credo
  Soms moet een mens kleur bekennen 29-1-1993 1994 1-1-1994 Woord en Dienst Kerk en Israël strijdkreet
  Iemand die er op af gaat 22-1-1993 29-5-1993 Centraal Weekblad Geref Groninger Kerkbode
  Ds. Johan Snoek weet wat kleur bekennen  is Juli 1993 Vrijzinnig Vizier
  Soms moet een mens kleur bekennen Nov 1993 Vandaar
  Ds. Snoek ontvangt oude bekenden uit het verzet Johan m Snoek: Soms moet een mens kleur bekennen 21-4-1993 23-1-1993 Hoog en Laag Geref Kerkblad Drente/Overijssel
       
  (Vanaf hier heb ik de publicaties alleen  digitaal – niet op papier )      
       
JMS 20 Joodse en Palestijnse Tranen;  presententatie en div besprekingen    2010  
  88 presentatie  en vele besprekingen ivm boek Joodse en Palestijnse tarnen 2010  
  88-01 toespraak boekpresentatie 28-5-2010  
  88-02a-b Joodse en Palestijnse tranen persbericht    
  88-02c-d Tranen-presentatie boek      
  88-03 Reformatorisch Dagblad bespreking.pdf   Reformatorisch Dagblad
  88-04   28 mei 2010    
  88-05 recensie Woord en Dienst juni 2010 88-06 Snoek-boekbespreking ; bruggenbouwers Juni 2010 Woord  - Dienst Bruggenbouwers
       
JMS 21 boekbesprekingen 2;  88-7 – 88-16    
  88-07 Snoek-Ophef juli 2010.jpg   juni 2010 Ophef
  88-08 NwR-dams Kerkbl juli 2010.jpg   juni 2010 Rdams Kerkblad
  88-09 Snoek-blad schaaksoos juli 2010   juli 2010 schaaksoos
  88-10 Volkskrant-recentie14 aug   14 aug 2010 Volkskrant
  88-11 Utrechts Kerkblad-bespreking     Utrechts Kerkblad
  88-12 Trouw 13-7 bespreking     Trouw
  88-13a-13b  Christelijk Weekblad   Chr Weekblad
  88-14a-14e Chr v Israel-sep 2010 Sep 2010 Chr v Israel
  88-14f Chr v Israel reactie bespreking   Chr v Israel
       
JMS 22      
  88-14g  Joodse en Palestijnse tranen    
  88-14h1-2 Chr v Israel reactie bespreking   Chr v Israel
  88-14i bespreking ND juni 2010 Juni 2010 Nederl Dagbl
  88-15 RK recentie   RK
  88-16 bespreking rk-kerkplein aug 2010   RK
       

Artikelen, lezingen en div JMS 23 - 27

  naam Jaartal Gepubli- ceerd in
JMS 23 Artikelen      1987, 2011 - 2012    
  87 Snoek-afscheid-verpleeghuis, ws uit Rotterdamse Courant Ca 1987 Ws Rotterdamse Courant
    89a  Bedankje voor bezoek / aandacht   (R-dams Kerkblad) Jan 2011 Caleidoscoop, Rdams Kerkblad
  89b Oostvoorne -Wat een verdriet Ca maart 2012 Kerkblad Oostvoorne
  89c AmosOz-recensie aug 2011 Aug 2011  
  89d Gaza-Steiger jan 2009; Solidariteitsbijeenkomst met Gaza, 24 januari 2009 24 jan 2009 Steiger jan 2009 
       
JMS 24 Lezing 2007    
  90 Michsjol 1. De bijbel, de kerk en de   Palestijnen  (omslag) Jan 2007 Michsjol nr 1 2007
  91a aankondiging Leerhuis 91b Horizon-kerkblad ivm leerhuis: Bespreking artikel in Michsjol  nr 1/2007   Okt 2007 Horizon
  92 Tenach_en_Evangelie nov 2007 (54 pagina’s). Met de lezingen  van Johan Snoek over Het Israëlisch-Palestijns conflict, een oplossing is mogelijk Nov 2007 Tenach en Evangelie Nov 2007
       
JMS 25 Reacties / discussie n.a.v. lezing    
  93  Lezing Tenach en Evangelie, zaterdag 15 november 2008.  Kerk en (ook de staat) Israël Bezien door de bril van de tweede wereldoorlog.  93b: door-de-bril-van-WO-II PC Johan 17-11-2008 (versie op PC van JMS) Nov 2008 Tenach en Evangelie Nov 2008
  94a Blind_aan-een-oog - discussie / correspondentie 94b blind aan een oog-17-1-08 94c reactie op Michsjol Nov 2007 – jan  2008 2008  
       
JMS 26 Marquard studie    
  95 Marquardt studie-opgeslagen PC JMS juli 2005 (Lijvig artikel over Marquardt) Juli 2007  
       
JMS 27 96  Familie Cohen  in Renkum  - Jaap Meijer.   Johan verwijst nogal eens naar deze gebeurtenis      
  97 boeken Johan in de bib in Canada