SN 08.2A.28J-4

Jan Snoek en Ali van Andel 08.2A.28J pagina 4

Na de dood van haar vader in 1992  maakte Helen (dochter van Jan en Ali) twee albums met de verschillende  zaken die haar vader bewaard had en een fotoalbum. Hieronder een selectie. 

Koepok inenting 1906

1921. Liever gevangenis dan boete betalen

 aug 2021. zonder daartoe gerechtigd te zijn had hij gelopen op een perceel toebehorende aan de Maatschappij tot nut van het Algemeen, voorzien van een bord verboden toegang en aldaar geplaatste gesloten poorten , omgeven door sloten en de rivier de Linge. Door het betalen van een boete van 15 gulden kon hij verdere vervolging voorkomen.

Jan moest zich melden op  17 nov 1921 voor 2 dagen hechtenis (dat deed hij blijkbaar liever dan 15 gulden betalen)

24-12-1918 Diploma machineschrijven Ali v Andel en getuigschrift 1928 

werkzaam geweest van 1 april 1920 - 15 febr 1928 ; eervol ontslag wegens voorgenomen huwelijk met bijgewerkte rentekaart.

getuigschriften van Jan 1923 (Leiden) , 1925 (Haarlem) en 1926 (Arnhem)

Rechts: afwijzing 1930 op sollicitatie omdat Jan iet te verbegen zou hebben (volgens de psychoogische test)

1927 - 1928 - 1929 Uitstel herhaling dienstplicht ; diploma organist 1947

1953 bevolkingsregister Haarlem

1973. kampeerkaart

Polis - Vrijwillige Ouderdoms Verzekering

Dec 1961. Aanvraag sluiten vd verzekering in verband met berijken 60 jarige leeftijd

1967 Afscheid Bond Christelijke Detailhandel Textiel