De Nooij. 08.02.23 Bets de Nooij en Hendrikus Wilms

 

07.02

Willem de Nooij  en Maria Doornebal  kregen in Ede 12 kinderen, 6 jongens en 6 meisjes

Bets was hun derde kind, de tweede dochter. Bets (Elisabeth Johanna) is genoemd naar de ouders van haar moeder, Elisabeth Lensink en Johannes Overeem. zie pagina 06.02 over fam Overeem

 

Johanna Elisabeth (Bets) de Nooij 08.02.23 werd geboren in Ede op 26-9-1884 en overleed in Barneveld op 15-5-1951. 

x 13-6-1912*   (*bron: Johan de Nooy 09.02.43) Hendrikus Wilms  geb 2-11-1883, Schoonebeek, overl 16-6-1954 te Barneveld,  (foto grafsteen onderaan de pagina)

Trouwdag van  Hedrikus Wilms 08.02.23 en Bets de Nooy 08.02.23. Volgens Roelie Wilms: Staand: ? Cor de Nooy 08.02.31, Maria de Nooy-Mulder 08.02.22, Piet de Nooy 08.02.22, Mina (Mien) de Nooy 08.02.26, Anna de Nooy-Brunink 08.02.27, Hendrik de Nooij (mijn opa de Nooy) 08.02.27, Cor de Nooy-Weeda 08.02.25 en Jan de Nooy 08.02.25, Costera 08.02.24 en Zwerus de Nooy (in uniform) 08.02.24, Jan Wilms J. Gijsberta, Anna de Nooy, 08.02.32. Zittend: Geesje Wilms -Schoenmakers (moeder bruidegom), bruidegom Hendrikus Wilms  08.02.23,  bruid Bets de Nooy 08.02.23, Gerrit Wilms (vader bruidegom), Jacobus de Nooy 08.02.30

Volgens Barneveld (iemand op Flickr): dit is mijn grootouders trouwfoto en ik heb deze foto ook en achter op staan de namen als volgt: staand: Hendrik Wilms, Cor de Nooij 08.02.31, Cor de Nooij-Weeda, Jan de Nooij, Mien de Nooij 08.02.26, Jo Wilms-Hekma, Pieter de Nooij, Maria de Nooij-Mulder, Hendrik de Nooij, Costera de Nooij-Cozijnsen, Zwerus de Nooij, ?onbekende vrouw, Berend Wilms (in uniform), Fenna Eerdmans-Wilms, Dirk Eerdmans, Anna de Nooij 08.02.32, Willem de Nooij jr,
zittend: Geesje Wilms-Schoenmaker, Hendrikus Wilms 08.02.23 ,Bets Wilms- de Nooij 08.02.23, Berend Wilms , Ko de Nooij (liggend) 08.02.30  BRON: Foto gekregen van Roelie Wilms   

Geesje Wilms-Schoenmaker en Gerrit Wilms zijn de ouders van de bruidegom

Hendrikus Wilms, architect in Oegstgeest

 

 

 Hendrikus Wilms, architect in Oegstgeest  bron: http://www.wimhoogerdijk.info/oegstgeest/oegstgeest11c.htm

 

Hierbij het verhaal over een architect die in Oegstgeest zijn creatieve sporen heeft achter gelaten. De schrijver dezes heeft de eerste tien jaren, van zijn leven, van 1937 tot april 1947 met zijn ouders en broers in Oegstgeest aan de Prins Hendriklaan gewoond. Een laan in het villapark dat door de architect Hendrikus Wilms mede is ontwikkeld.

Nadat ik door toeval op het spoor van hem was gezet, heb ik in de zomer van 2011 verder onderzoek ter plaatse gedaan naar de activiteiten van Wilms in Oegstgeest. 

Met dank aan mijn nicht mw. W.F. Wilms - Leusink, het Gemeentearchief van Oegstgeest en de Vereniging Oud Oegstgeest.

  

Odijk, 29 november 2011                                   Ben  S a n d e r s  

*******************

Hendrikus W I L M S

is geboren op 2 november 1883 te Schoonebeek en overleden op 16 juni 1954 op 70-jarige leeftijd te Barneveld. Hij trouwde op  28 jarige leeftijd, op 13 juni 1912 in Ede met  Johanna Elizabeth (Bets) de Nooij, (1894-1951)Zij kregen  zes kinderen: twee dochters en vier zoons. Na tot 1926 in Oegstgeest te hebben gewoond verhuisde het gezin Wilms in april van dat jaar naar Barneveld.

Hendrikus Wilms was de eerste uit een geslacht van landbouwers in de zuid oost hoek van Drenthe, die als architect - bouwkundige succesvol actief werd.

Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest als bouwkundig opzichter in diverse plaatsen is hij vanaf 1916 werkzaam en woonachtig in Leiden en Oegstgeest als architect.              Want hij  heeft  met architect Reyneveld, met wie hij nauw samenwerkte, in Oegstgeest het Prins Hendrik- en het Juliana park mede ontwikkeld. De uitbreiding van het villadorp is vanaf 1908 begonnen met het Wilhelminapark, onder leiding van de bekende architect Jesse en vanaf 1913 voortgezet met  het Juliana- en Prins Hendrikpark en het Oranjepark. Deze vier parken zijn inmiddels tot beschermd dorpsgezicht verklaard.  

Architect Wilms heeft samen met zijn collega-partner  Reyneveld en  ook alleen  diverse huizen en villa’s in deze parken ontworpen en laten bouwen.

(……….)

Werkzaamheden in Barneveld

Omdat zijn vrouw toch niet kon aarden in het westen, vestigde het gezin zich in april 1926 in Barneveld.   

Hendrikus Wilms heeft  eind jaren twintig, in samenwerking met de directeur Gemeente-werken de heer G. Lijesen, het Concertgebouw, sinds 2004 Bibliotheek, aan de Nieuwstraat  ontworpen.  Het verloop van de bouw  verliep nogal stroef omdat de onderlinge verstandhouding tussen de beide architecten te wensen overliet.  Het Concertgebouw staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst en wordt gekarakteriseerd als een goed voorbeeld van de Amsterdamse School in de Gelderse Vallei.

De voorgevel van het oorspronkelijke gebouw  is bewaard gebleven maar de zaal er achter is afgebroken en op die plaats is de nieuwe bibliotheek gebouwd.

Daarnaast heeft hij in Barneveld en o.a. in Garderen een aantal huizen ontworpen. Deze staan (nog) niet vermeld op een gemeentelijke monumentenlijst, zoals in Oegstgeest.

Na de oorlog heeft Wilms ook een bouwkundige uitvinding gedaan zoals te lezen is in de Barneveldse Courant

van zaterdag 26 oktober 1946:

 

Begin van een nieuwe industrie

“Door den architect H. Wilms alhier is een bouwplaat uitgevonden, hoofdzakelijk van stroo bereid, met cement. Deze vinding

is door hem ter beschikking gesteld van den Rijks Nijverheidsconsulent, Ir. Sijbolts te Zwolle. Op diens advies is hierop

octrooi aangevraagd. Naar we vernemen zal deze aanvrage met eenigen voorrang door den Octrooiraad in behandeling

worden genomen”

 

Jammer genoeg heeft Wilms aan het octrooi weinig financieel plezier beleefd omdat al snel iemand anders er mee aan de slag ging om deze platen, nu bekend als mdf-platen, te produceren. De bouw had in de jaren na de oorlog een grote behoefte   aan bouwmateriaal en dan het liefst zo goedkoop en duurzaam mogelijk. Vandaar dat deze platen veel werden en nog steeds worden toegepast. Wilms is er dus financieel niet veel wijzer van geworden, ook al niet omdat hij niet erg zakelijk was ingesteld.

Enige jaren na het overlijden van zijn vrouw is Hendrikus Wilms in 1954 in Barneveld overleden en aldaar begraven.

 

Barneveldse krant in 2001 over Hendrikus Wilms (overleden 1954)

(verhuizing, kinderen, uitvinding, div gebouwen op monumentenlijst)

 

Voor het huis-annex werkplaats Torenstraat 5 in Ede ; v lnr: Bets (1884- 1951), Hendrikus Wilms (geh met Bets  08.02.23), Jan (1887-1940 08.02.25), Marie (1893-1973 08.2A.28 Snoeknr) , Cor (1898-1994  08.02.31) , Mien (1889-1968 08.02.26)  (bron: familie archief de Nooij - fotomap nr 18)

('Kinderen' van Willem de Nooij en Maria Doornebal) Voorste Rij vlnr: Mien (geb 1889 08.02.26), Bets (1884 08.02.23), Marie Mulder (echtgenote Piet), Marie (geb 1893, Snoeknr 08.2A.28A).  Achterste rij vlnr: Zwerus geb 1886 08.02.24), Hendrikus Wilms (echtgenoot Bets), Piet (geb 1883  08.02.22). Locatie: Torenstraat 5 Ede; ca 1909  (bron: familie archief de Nooij - fotomap nr 18)

Bets de Nooij (geb 1884, overl 1951, dochter van Willem de Nooij en Maria Doornebal), gehuwd 13-06- 1912  met Hendrikus Wilms (overl 15-5-1953)

gezinsfoto 1929 Hendrikus Wilms en Bets de Nooij, Barneveld: Foto 5-1-1929  van li naar rechts: voorste rij: Henk (geb 1922 09.02.13 )  naast Bets (1884-1951,  08.02.23) , Johan (geb 1924 09.02.14)  achter: Geesje geb (1916 09.02.11), Wil (geb 1918  09.02.12), Rie (geb 1914 09.02.10), Hendrikus Wilms  08.02.23, Barend (geb 1913 09.02.09)van li naar rechts:   (bron: album Marie Snoek, Govertzn, geb 1918)

Bets de Nooij  (1884 -1951) en Hendrikus Wilms (08.02.23) met hun kinderen: staand Geesje (geb 1916), Wil (Geb 1918), Rie (Geb 1914), Barend (geb 1913); vooraan Henk (geb 1922) en Johan (geb 1924)  foto 1929 

 [Bron: Roelie Wilms, ingescande dia's van haar vader Berend Wilms; Roelie is dochter van Rie de Nooij en Berend Wilms, kleindr van Hendr de Nooij en Anna Brunink]

Bets Wilms de Nooij. Foto en overlijdensadvertentie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bets en Henrikus zijn begraven in Barneveld

Schoonouders van Bets - ouders van Hendrikus Wilms

 

Berend-Jan Wilms , vader van Hendrikus Wilms, schoonvader Bets (overgrootvader van Berend Wilms; dus betovergrootopa v Roelie) (foto v Roelie gekregen) (vrouw v Berend Jan is Geesje Schoenmaker)

Geesje Wilms, moeder van Hendrikus

overlijdens advertentie Geesje