02. Familiekroniek - familie de Nooij  Dit hoofdstuk uit de Familiekroniek komt deels uit het Familieregister van Jacobus de Nooij.

Artikel over de Hugenoten

02 - bijlage Stamt onze familie af van de Hugenoten?

familiewapen - alliantiewapen

DNA onderzoek 2021

 

F A M I L I E R E G I S T E R

uitgegeven door:

JACOBUS DE NOOIJ

m.m.v.

ANKE DE NOOIJ

febr. 1975

 

Ter inleiding

 

Het feit, dat meermalen navraag gedaan werd door kinderen, neven en nichten aangaande het voorgeslacht van "de NOOIJ familie", was mede voor mij aanleiding, de verspreide gegevens te verzamelen en bij te werken tot heden.

Volgens betrouwbare gegevens van mijn vader en van "de Nijkerkse tak" blz. 5 zouden onze voorouders als vervolgde Hugenoten uit Zuid Frankrijk zijn gevlucht om des geloofswille . Daar , in de Cevennen (in Zuid Frankrijk), kwam de Reformatie al in 1500 tot bloei en kreeg dat ook erkenning door het Edict van Nantes in 1598, waarbij o. a. volledige godsdienstvrijheid werd gegarandeerd.

Maar door herroeping van dit Edict  in 1685 kwam de weg vrij voor geloofsvervolging. Als Waldenzen en Hugenoten leefde men geslachten lang in schuilhoeken en rotskloven als vogelvrij verklaarden, zodat vele families vluchtten naar het gastvrije Nederland, w. o. dus ook onze voorouders NOOY-DE NOOIJ-NOIJ (met enige verbastering moet rekening gehouden worden). Men vestigde zich in Loosdrecht als ambachtslieden (des zomers: huisschilders w.o. ook kunstschilders en des winters : klompenmakers en pottenbakkers). In het Rijksmuseum en het Frans Halsmuseum zijn nog schilderijen van WOUTERUS DE NOOIJ geëxposeerd en het zou niet onmogelijk zijn dat in en om Loosdrecht (het Gooi) in Streekmusea nog pottenbakkers kunst gesigneerd door "DE NOOIJ" aanwezig is.

Maar aan het verfvak, bleek steeds weer, bleef men trouw tot in vele geslachten tot nu toe, zij het dat wij in Ede o.a. dit ambacht overbrachten in de industriële sector (Macostan).

Die trouw aan het vak werd geëvenaard met trouw en verbondenheid aan de kerk (Protestants) en niet in het minst bleek dit in de laatste decennia, waar veel belangsloze arbeid werd. verricht in- en voor- Kerk, Staat en Maatschappij . Moge deze trouw aan de ideële .zaken, en in het bijzonder aan Gods Kerk, een kenmerk blijven van de nog steeds groeiende familie DE NOOIJ, die over de gehele wereld verspreid is.

Mijn dank gaat uit naar mijn broer Hendrik en zijn zoon Willem, en kleindochter Anke die met de daad medewerkten; evenzo geldt dit voor de neven Menno Antonie en Zwerus voor hun bewarende arbeid en materiele hulp van Macostan en aan neef Paul (Jan zoon) wiens kreet: "oom het kan nu nog", mij in actie deed komen zodat ik met hulp van mijn vrouw An en van zus Cor tot dit resultaat kon komen.

Met het  advies:"Werk eigen tak steeds bij", en overtuigd van jullie belangstelling:

 

                                                 Je broer Ko, je vader of oom Ko

                                                                       Ede, April 1975

Alliantiewapen 

tekst en foto's staan al in de familiekroniek - hfdst 02 

 

uit een mail van J. Aanstoot (deze mail staat dus niet in het register)

Uit Brief J. Aanstroot-Vogel  dd 10-12-1996  

Op de papieren die ik van u kreeg staat het wapen van de Nooij: 'alliantie wapen Adriaan de Nooij'. Ik denk dat dat behoort aan Adriaan (1685-1754), de kleinzoon van Dirck Pieterszoon. Volgens "van Dale" betekent wapenalliantie: "huwelijks wapen, waarin het wapen van de man en dat der vrouw verenigd zijn onder het helm teken en 't dek- of helmkleed van de man". Maar van Welke echtgenot? Grietje Willems de Jong  of Maria Pieters Oostveen? Op de stamboom staat alleen het linkergedeelte, wat dus eigenlijk het bovenstaande betreft. Dit gedeelte zou ook op de grafsteen van Dirck Pietersz  in de kerk in Loosdrecht (in de zg ereloge) staan. Hij was "geldlener"; Adriaan (was) belastinginner en woonde Keizersgracht 649 in Amsterdam. In 1748 zouden bij een oproer bij hem de ramen zijn ingegooid, volgens 3 getuigen. Later verhuisde hij naar Loosdrecht. Dit werd verteld tijdens de TROS-tv-uitzending over de familiegeschiedenis van Tineke de Nooij. Haar stamboom staat uitgebreid vermeld. (zie ook pagina over de Loosdrechtse tak)

 

register blz 2 - 3

persoonsnummers stamboom de Nooij - de nr's staan in vet of rood bij de personen.

stamboom de Nooij - generatie 01 - 02

stamboom de Nooij - generatie 03

stamboom de Nooij - generatie 04 (plus paar - sub pagina's)

Bijlage - pagina dN reg 2

register blz 2

 Dirk Lubbertsz de Nooij ca 1670 01.01A  -  x Marijtje Gerrits geb 1675? 01.01A Kregen oa  zoon:

 

WOUTER Dirkszn NOOIJ 02.01 x Gerritje Jans Nooij 02.01 (ca 1699 - 1747; dochter van Jan Hendriksen (van Noij) 01.01B geb 1660? & Annette Claas  01.01B, geb 1663?) 

(bron: stamboom tabel die ik van Bep Langkamp de Nooij kreeg (dochter  van Jan de Nooij en Cor Weeda)

 

 1. JAN WOUTERSEN DE NOOIJ   03.01                                                             

Geb.: ca. 1730      Overl. : Nijkerk 20 Febr. 1808 Schilder te Nijkerk

Ondertr.: Nijkerk 9 Mrt. 1753

x AELTJE EVERTS VAN NORDEGOED geb ca 1727  03.01

          Zij: Overl.: Nijkerk 15 Sept. 1786

*****************

register blz 3 

 

Kinderen van no. 1 blad 2

 

1 .   GERRIT DE NOOIJ  04.01  Geb.: 6 Dec. 1752

 

 1. GERRETJE DE NOOIJ 04.02  (Zie bijlage - namen van hun kinderen)

      Geb.:   9 Dec.   1755    Overl.:   5 Dec.   1826

      Ondertr.:   15 Mei   1778

      x JAN ROSENHOET  te Nijkerk,   8 Juni   1778,

      attest van Amsterdam.

            Hij: Geb.: Nijkerk 6 Jan. 1754

            Overl.: Nijkerk 4 Apr. 1829

 

 1. NELLETJEN DE NOOIJ  04.03  (Zie bijlage - namen van hun kinderen)

      Geb.: 25 Dec. 1756   Overl.: Nijkerk 5 Mei 1805

      JACOB VAN GELDER te Nijkerk, 1 Juni 1783

      6 kinderen

 

 1. WOUTERUS DE NOOIJ  04.04 Geb.: 11 Juni 1758          Kunstschilder   Overleden  Hillegom2-6-1826 

                                                                                                                       (bron:  J.Aanstoot-Vogel)

      Wout huwde Evertje van Veen. Ze kregen een dochter,                    Aaltje(Alida) de Nooij, geb 1788 in Haarlem. Zij overleed 11 juni 1828 in Heemstede en huwde Hendrik Willem Smink op 3 nov 1813 in Haarlem (bron: www.msmink.nl/genealogie/pafg557.htm#13274 (link niet goed meer)  (zie deze website 04.04 Wouterus de Nooij)

     

 1. EVERT DE NOOIJ                                       (Zie ook de bijlage)        -------    zie bl. 17

      Geb.: 23 Dec. 1759   Overl.: Nijkerk 10 Nov. 1794  (volgens getekende stamboom - geb 23-09-1759)

      x 1 HARMIJNTJE SCHOUTEN te Nijkerk, 13 Mrt. 1785

            Zij: Overl.: 3 Aug. 1789

      x 2 HENDRIKJE JAURDE GROOT te Nijkerk, 23 Mei 1792

            Hun eerste kind werd 9 Mrt. 1792 geboren

 

 1. HEYMEN DE NOOIJ

      Geb.: 28 Sept. 1760 Overl.: Nijkerk 18 Mrt. 1784

 

 1. MARIJTJE DE NOOIJ

      Geb.: 11 Apr. 1762 Overl.: 21 Febr. 1843

      x LUBBERT EVERS te Nijkerk, 21 Oct. 1818

      Hij: Wz van Lubbertje Teunissen (Overl. 9 Aug. 1818)

      Kleermaker                                              

      Overl.: Nijkerk 29 Oct. 1820

 

 1. JANNETJE DE NOOIJ

      Geb.: 20 Juli 1753  Overl.: overleden in 1763 in Nijkerk, 0 jaar oud. (Bron: Jan Woutersen Parenteel)

 

 1. DIRCK DE NOOIJ

      Geb.: 9 Jan. 1765      Overl.: ca. 7 Sept. 1765

 

10 DERK DE NOOIJ                                                                  (zie ook bijlage)    ----------- (zie volgende bladzij)

      Geb.: 18 Jan. 1770    Overl.: Nijkerk 30 Juni 1820

      Schilder, Doodgraver

      x GEERTJE VAN DUSSCHOTEN te Nijkerk, 9 Jan.- 1799

            Zij: Geb.: Nijkerk 23 Sept. 1772     

            Overl.: Nijkerk 21 Jan. 1821

 

11 JANNETJE DE NOOIJ

      Geb.: 3 Dec. 1771 Overl.: Nijkerk 22 Jan. 1772

 

      10 Nov. 1861 naar Utrecht

      x J.W. SPAKENBURG  (doorgestreept en veranderd in Spekschot)

            Hij en zij: begraven te Ede

 

 1. AALT GIJSBERT DE NOOIJ

      Geb.: Nijkerk 15 Dec. 1842

      10 Mei 1861 naar Nunspeet

 

 1. GEERTRUIDA EGBERTA DE NOOIJ

      Geb.: Nijkerk 7 Aug. 1846 Overl.: 7 Sept. 1857

 

register blz 4 -5 

register blz 4

 

Kinderen van no.10 bl.3 (= kinderen van Derk de Nooij geb 1770 en Geertje van Dusschoten geb 1772; RS)

 

 1. RIJK DE NOOIJ           05.01                                                                               -----------  (zie volgende bladzij)

      Geb.: 8 Sept. 1800  Overl.: 27 Nov. 1860

      Schilder         

     x 27 Febr. 1824, HENDRIKA VAN DE POL   05.01

te Nijkerk, 1805-1870     (data 1805-1870: staat in een stamboom tabel die ik van Bep Langkamp de Nooij kreeg (dochter  van Jan de Nooij en Cor Weeda)  (met de hand geschreven aantekening: de vader van Hendrika van de Pol  heette Zwerus)

 

 1. Ongedoopt         05.02     

      Geb.:   ----      Overl.:   10  Nov.   1801

 

 1. JAN DE NOOIJ   05.03

      Geb. :   22  Dec.   1804

 

 1. AALT GIJSBERT  DE  NOOIJ   05.04

      Geb.:   17 Mei   1806

 

 1. NELLETJE DE NOOIJ     05.05

      Geb.:  Nijkerk 26 Dec.   1807

      Naaister

      x KORNELIS VUURMANS te Nijkerk,  25 Juli 1832

            Hij:   Geb.:   1811     Overl.:   3  Juni 1848

      Smid

 

 1. GRIETJE DE NOOIJ        05.06

      Geb.:   6 Dec.   1810    Overl.:   6 Apr.   1812

 

 1. STEVEN DE NOOIJ     05.07

      Geb.:   2 Apr.   1813     Overl:  Nijkerk  17 Juli  1859

 

******************

register blz 5

 

Kinderen van no.1   blad 4        (= kinderen van Rijk de Nooij geb 1800 en Hendrika van de Pol geb 1824 ; RS)

 

1 .   GEERTJE DE  NOOIJ     06.01

      Geb.:   1   Dec.   1824

 

 1. ZWERUS DE NOOIJ        06.02                                                                    --------------------- (zie volgende blz)

      Geb.:   19  Nov.   1826     Overl 28 Febr.   1855

      29  Nov.   1854 naar Ede

      x WILLEMINA OVEREEM

            Zij:   Overl.:   Jan  1897

 

 1. DERK DE NOOIJ    06.03

      Geb.: Nijkerk 17  Jan. 1829

      Naar Harderwijk

 

 1. BARTHUS DE NOOIJ  06.04 (volgens getekende stamboom (SY 439) -geb 17-4-1832; dus geen tweeling-broer Jan ))

      Geb: Nijkerk 7 Dec. 1834   Overl.: Maartensdijk 1892

      17 Mei 1865 naar Scherpenzeel

 

 1. JAN DE NOOIJ           06.05                                          ---zie bl.18

      Geb.: Nijkerk 7 Dec. 1834 Overl.: 1 Sept. 1921

      x RIKA  DE JONG

            Zij: Geb.: Nijkerk 21 Febr. 1842

            Dienstbode te Amsterdam

 

 1. GERRET DE NOOIJ     06.06

      Geb.: Nijkerk 21 Febr. 1837  overl 1907

      18 Mei 1868 naar Ermelo, in 1873 naar Amerika     (zie fotoarchief);

        X Rijkje Ruitenbeek 1846- 1939  (bron: info uit stamboom tabel  die ik van Bep Lang-kamp de Nooij kreeg)

                1 zoon John William de Nooij 1887 - 1963 X Jannie vd Bosch 1886 - 1943 - 8 kinderen -> tabel Bep Langkamp-de Nooij

 

 1. HENDRINA DE NOOIJ  06.07

      Geb.: Nijkerk 22 Aug. 1839  ;  10 Nov. 1861 naar Utrecht

      x J.W. SPAKENBURG  (doorgestreept en veranderd in Spekschot)

            Hij en zij: begraven te Ede

 

 1. AALT GIJSBERT DE NOOIJ   06.08

      Geb.: Nijkerk 15 Dec. 1842

      10 Mei 1861 naar Nunspeet

 

 1. GEERTRUIDA EGBERTA DE NOOIJ  06.09

      Geb.: Nijkerk 7 Aug. 1846 Overl.: 7 Sept. 1857

 

lees verder dN reg 3 

de genoemde bijlage - dN reg 2