01c. verhalen over Govert Johannes, vader van tante Rie, en zijn broers en zussen

zie ook stamboom Snoek vanaf generatie 01, met vele foto's, verhalen en data

VIIa Govert Johannes Snoek, geb 17-02-1889 - overl 16-4-1923

 

Vader (Govert Johannes, geb 1889) kreeg een aanval van gewrichtsrheuma, omstreeks 1914. De arts, die hem kort voor zijn sterven behandelde, veronderstelde, dat zijn hart daardoor zó had geleden, dat hij de hoge koortsen van de typhus niet kon doorstaan.

Onze vader was 20 toen zijn vader overleed. Hij en oom Johan (geb 1891; 18 jaar oud) namen samen de verantwoordelijkheid voor de manufacturenzaak van hun ouders op zich: magazijn DE ZON, Langendijk 1, Gorcum. Tante An de Nooij- Snoek vertelde later dat de andere kinderen begrepen, hoeveel daarvan afhing voor het hele gezin en het waardeerden, dat hun broers deze taak aanvaardden.

 

Al vrij jong ging vader (Govert Johannes, geb 1889) naar de belijdenis-catechisatie. Op de vraag daar, of de catechisanten begeerte hadden om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, antwoordde de één na de ander: "Wel de begeerte, maar niet de vrijmoedigheid." Toen vader aan de beurt was zei hij: “Wel de begeerte, en óók de vrijmoedigheid!”  Blijkbaar durfde hij een mening te hebben, die afweek van die van de meerderheid.

In 1911 verloofde vader zich met Johanna Louise de Gooijer. Ze was een dochter van Ds. de Gooijer uit Bennekom, die een broer was van De Gooijer in Gorcum: hartsvriend van opa Snoek - hoewel ze, allebei in de textiel, elkaars concurrenten hadden kunnen zijn.

Tot diep verdriet van vader overleed Jo, na ongeveer een jaar, aan typhus. Na verloop van tijd verloofde vader zich opnieuw: met Mien de Jong uit Werkendam. Maar het raakte vrij snel uit tussen die twee; en zover bekend dacht vader voorlopig niet aan een nieuwe verbintenis.

 

De broers en zussen van vader Govert Johannes (VIIa)

 

Engelina Cornelia Snoek (08-07-1887 - 13-07-1981)

 

Tante Lien, geboren 1887 te Gorcum; overleden te Gorcum 1981;

           getrouwd te Gorcum, in 1927 met

     Oom Boud Monshouwer, geboren ca 1882; overleden te Gorcum 1942.

Beiden waren Gereformeerd. Tante had een diploma boekhouden en verleende hier en daar diensten als boekhoudster; oom werkte op het kantoor van notaris Brouwer. Bij haar huwelijk was tante niet eerder getrouwd geweest; oom was weduwnaar en had drie kinderen: 

 1. Cor (1908 - overleden 1989); gehuwd met Piet J. Kooijman (1906 - overleden 1987),

                            beide overleden te  Dordrecht

 1. Riek; gehuwd met....                                             Overleden  19..
 2. Boud (Boudewijn Jr.).                                           Overleden  19..              - Amsterdam

     Tante Lien heeft zelf nooit kinderen gekregen.

 

     Teksten bij de foto’s:

Tante Lien kon om een kleinigheid erg te keer gaan. Oom Boud zei eens, bij zo’n gelegenheid: “Wij moesten ons huis maar noemen: ‘In den razenden Engel’!”

 Door de grote gastvrijheid van Oma, tante Lien en oom Boud en tante Nel ontmoetten de neven en nichten Snoek en de Nooij elkaar bijna elke zomer. Toen léék ons dat heel gewoon; hoe waardevol dat was, werd pas later duidelijk.

 

Verhaal dat tante Rie (geb 1918, Govertdochter) in maart 2007 vertelde aan haar nicht Ria Snoek (geb 1954):

Tante Lien was eerder verloofd met iemand wiens naam met een V begon; grote delen van de uitzet waren al voorzien van een monogram, toen de relatie strandde. Toen ze met Boud Monshouwer trouwde, borduurde ze aan de V twee ‘pootjes’ - zodat het een M werd...

 

Johannes Snoek geb 01-03-1891 overl 1976

Oom Johan, geboren 1891 te Ridderkerk; overleden te Gorcum 1976;  (wegens een epidemie in Gorinchem, niet in Gorcum geboren)

            getrouwd te Leerdam,  november 1918, met

     Tante Go Bikker, overleden te Gorcum, 1973.

Beiden waren Gereformeerd. Oom Johan was vaders compagnon in NV Gebr. Snoek te Gorcum.

     Hun kinderen, alle geboren te Gorcum:

 1. Johan M., 20-05-1920; gehuwd met Corry Mallegrom.                              - Gorcum

          Hun kinderen:      

 1. Margo, gehuwd met Joan Bastmeier. Zoon: Henk.

 1. Arjen, gehuwd met Martina Heuff, Kinderen:

                                                                   Irene; Christian; Johan

 1. Arie; gehuwd geweest met Josien van den Oever. Overl. te Gorcum, 1984.

                 Hun kinderen: Tineke; Johan; Goof; Teus; Josientje.

                 Na het overlijden van Josien hertrouwd met Bep v.d. Berg;

                                      dochter: Govertje J.E.

 1. Govert J, 18-05-1924, genoemd naar vader (= Govert Johannes, geb 1889) - Velp.

          Gehuwd met Riek Reders; hun kinderen:

                                       Govert; Dineke; Joke.

 1. Hans; gehuwd met Ada de Graaf.                      - Canada.

          Hun kinderen: Adriana; Johanna; Henri.

 1. Florida; gehuwd met Rien Visser.                       - Culemborg.

          Hun kinderen: Martien; Florida; Adriana; Johannes.

 1. Andries; gehuwd met Loes ...                      - Australië.

          Hun kinderen: Mark; Rozemarijne; Mary; Andra.

 1. Janny (genoemd naar oma Snoek-de Kool); gehuwd met Anne Offereins

          Hun kinderen: Jantinus E.B.; Johan.

 

Pieternella Willemina, geb 19-08-1892 overl 18-07-1971

 

Tante Nel, geboren 1892 te Gorcum; overleden 1971 te Oosterbeek. Tante Nel was onderwijzeres aan de

Christelijke Lagere School aan de Kalkhaven te Gorcum; Rie (Govertdochter, geb 1918) heeft bij haar in de klas gezeten. Nel woonde samen met haar moeder, onze oma Snoek-de Kool, eerst aan de Kalkhaven, later Vissersdijk. Wat hebben we vaak bij haar en oma gelogeerd, als kinderen. Er werden dan ook neefjes en nichtjes uitgenodigd, zodat we die leerden kennen.

Nadat oma in 1938 was overleden bleef tante alleen wonen. Door ernstige reuma moest ze met vervroegd pensioen gaan. Toen ze steeds meer verzorging nodig had, kwam ze  (oktober 1969*) in huis bij fam. Evers, Dorpsstraat, Renkum; dat was een idee van moeder (Marie Snoek-de Nooij, geb 1893).

De laatste maanden van haar leven werd ze verpleegd in de "Hemelse Berg" te Oosterbeek.

 Mondelinge aanvulling van tante Rie - jan 2007- door Ria Snoek jr (geb 1954)

Nel vroeg in 1945 vervroegd pensioen aan in verband met  ernstig reuma. Later is zij verhuisd naar een pension in Renkum (oktober 1969 , bij de fam Everts); Marie Snoek-de Nooij (geb 1983) heeft zich erg  ingespannen om haar daar te krijgen. Dit had te maken met intense dankbaarheid van Marie aan haar schoonzus:

Vlak voor haar mans overlijden (= van Govert Snoek) hadden Marie en Govert nl 300 gulden geleend van tante Nel. Door het plotselinge overlijden kon Marie die lening natuurlijk niet op korte termijn terugbetalen; ze zat daar erg over in. Maar Nel haalde de schuldbekentenis op en verscheurde die voor de ogen van haar schoonzus.

Na vertrek van Nel zocht Marie de snippers weer  op en plakte ze weer aan elkaar; om zo herinnerd te worden aan  deze goedgeefsheid van haar schoonzus.

     Nel  is overleden in 1971 in een verpleeghuis (waar ze maar heel kort geweest is) in Oosterbeek

 

Hendrik Alibert geb 08-01-1894, overl 1933

 

Oom Henk,   1894 -  1933

          is gehuwd met

     Tante An Both (Johanna P. Both), geb. 1897 ; overleden 17-1-1993

          Huwelijk te Gorcum, 1920. Gereformeerd.

Oom Henk en tante An waren oorspronkelijk allebei bij het onderwijs en hadden naar Indonesië willen gaan, in Zendingsdienst. Maar op verzoek van vader (Govert Johannes, geb 1889) en oom Johan werd oom Henk bedrijfsleider, later mede-directeur van de manufacturenzaak te Leerdam. Deze zaak ging veel beter dan die in Gorcum; "Leerdam" moest gedurende 10 jaar ƒ 3.600.- per jaar betalen om "Gorcum" op de been te houden, ook nog nádat oom Henk was gestorven. Pas na 1945 kon "Leerdam" los komen van "Gorcum". Een hele opgave voor tante An!

          Hun kinderen, alle geboren in Leerdam:

 1. Greetje J., 28-2-1921, onderwijzeres; in 1946 getrouwd met Bob J.P. Gerow, die hier

                    kwam als bevrijder, Greetje ging mee naar Canada (Sexsmith).

                     Kinderen: Henk en Paul.

 1. Tineke (Jantine, naar oma Snoek-de Kool), 18-12-1922, onderwijzeres.

                     Gehuwd geweest met Jan C. van Karssen. Zoetermeer.

                     Kinderen: Dick, 1947; Henk, 1949; Hanneke, 1956.

 1. Annie, 19-12-1924. In 1945 gehuwd met Jan Hogendoorn. Deventer.

                     Kinderen: Erik; Henk; Ernst; Margreet.

 1. Henny, 12-1-1927. In 1950 gehuwd met Johan van der Kouwe; Voorburg,

                     Kinderen: Herman; Henk; Anneke; Theo; Daan; Adriaan.

 1. Ad(riaan)  G.,   21-12-1930. Gescheiden van Femmy van Dijk.   Harderwijk.

                     Kinderen:   Henk Paul;   Ineke.       

                     Hertrouwd met Cardy van Pinxteren, 1991

          Plotseling overleden te Harderwijk, 3-8-1993, als eerste van de kinderen Snoek-Both

Anna Snoek, geb 10-04-1895, overl 03-01-1996

 

Tante An, geboren 1899 te Gorcum; overleden te Ede, 24-06-1990

          getrouwd te Gorcum op 31-01-1923 met

     Oom Ko de Nooij, geboren te Ede, 1897; overleden te Ede, 1984

Gereformeerd. Oom Ko was moeders jongste broer, "dubbele familie" dus! Rie weet nog, dat ze mocht "paardje rijden"

op de rug van tante An, als die in haar ouderlijk huis het vloerkleed moest vegen (stofzuigers bestonden toen nog niet!)

     Hun kinderen, allen geboren te Ede:

 1. Go (Govertine Johanna, naar de vader van An ) , 09-03-1924-          - Haren (Gr.).

          Op 6-6-1973 gehuwd met Jan H. Schreurs (22-12-1922), weduwnaar

          van Annie Mulder (overl. 1972)

                   Hun kinderen: Hans (1952), Wim (1954); Machteld (1958); Kasper (1960)

 

 1. Rie, 04-04-1925; op 05-06-1952 gehuwd met Ir. Roel Dijksterhuis, 25-02-1923 - Amersfoort.

                   Hun kinderen: Heerko (1953); Annet (1955); Coralien (1959); Koos Wim (1962)

 

 1. Tine (Jantine, naar oma Snoek-de Kool), 17-05-1928.               - Groningen.

          Op 7-2-1956 gehuwd met Piet Pluyter, 2-9-1921.

                   Hun kinderen:

                   Jacqueline (1957) (gehuwd met Piet Penninga) ; Bob (1958); Theodoor (1959); Margo.

 

 1. Erie (Costera), 4-1-1930. Op 16-9-1955 gehuwd met Remco Meijer                      - Epe

                   Hun kinderen:

                   Irene C (1956).; Jaap (1957); A. Marjolijn (1958); Karin M. (1963)

 

 1. Willem, geboren 1-12, overleden 19-12-1932, te Ede.

 

 1. Johanna Martina, overleden tijdens de geboorte, op 15-11-1935

 

 1. Johan (Johannes Martinus Willem), 6-10-1943. Op 28-8-1969 gehuwd (te Lith) met Immy F. Tack.

                   Hun kinderen:

                   Reinier J. W. en Floris H.

 

Jan Snoek, geb 03-02-1902, overl 10-11-1992

 

Oom Jan, geboren 1902 te Gorcum, als jongste kind van zijn ouders; overleden te Son 10-11-1992

          getrouwd op 01-03-1928 met

      Tante Ali van Andel, geboren 1903; overleden te Vijfhuizen, 20 mei 1983

 

Gereformeerd; oom was (en is in 1984 soms nog) kerkorganist. Ze hadden een textielzaak in Haarlem; Johan en Wim (Broers van Rie, zonen van Govert Snoek geb 1889) hebben daar allebei gewerkt als volontair, om het vak te leren.

Als kinderen mochten we er ook nogal eens logeren. Na zo'n belevenis kwamen Johan en Wim eens terug in Renkum en zeiden tegen Rie: "We moeten je wat vertellen; maar denk erom: moeder mag het niet weten! Want oom Jan vertelde ons,  dat vader wel een aardige broer van hem was, maar helemaal niet zo heilig als we altijd dachten. Hij was eigenlijk net zo’n gewone jongen als wij, die ook wel eens iets deed dat niet mocht!" Dat dit bericht zo 'n openbaring was voor ons, kinderen, geeft wel aan hoezeer onze overleden vader werd geïdealiseerd!

 

      Hun kinderen, alle geboren in Haarlem:

 1. Addy, 18-6-1930; gehuwd met Bob Vreugdenhil. - Haarlem.

                            Vier kinderen, van wie één jong is overleden.

 1. Jan, 16-6-1933; gehuwd met Siny Meinders.       - Canada.

                            Twee dochters.

 1. Hansje, 27-7-1935; overleden in 1936, 9 maanden oud.
 2. Helen (Nelleke, naar tante Nel Snoek), 27-11-1938.                      - Son.

                            Gehuwd met Theo van der Ros; twee dochters.

 1. Marjan (Janneke, naar oma Snoek-de Kool), 21-2-1943.

                            Gescheiden van Rob Vijver; twee zoons;

                            hertrouwd

 1. Chris, 8-2-1946; gehuwd met Conny Wesseling;                                     - Canada.

                            vier kinderen.

 

Aanvulling van tante Rie / Maria Snoek

aantekeningen van tante Rie (geb 1918, Govertdochter) - er staat boven Tante An - 3/7/1989

 (blijkbaar heeft tante Rie dit toen gehoord van tante An en toen ook  opgeschreven - de geboorte en overlijdensdata toegevoegd door Ria jr)

 

Overgrootvader Snoek (1831 - 1921)  was eigenaar van de kleermakerij; daarom was het ‘logisch’ dat hij bij opa (J.M. Snoek 1864 - 1909)  en oma (Jannigje de Kool 1864 - 1938) in huis kwam toen zijn vrouw in 1888 overleed . (Tante Rie herinnert zich vaag, dat haar opa en oma dit niet echt leuk vonden). Gezien de overlijdensdatum van opa en overgrootvader heeft overgrootvader dus ook na het overlijden van zijn zoon nog een tijd bij zijn schoondochter gewoond!

De vader van (tante Rie’s) Oma Snoek (Govert de Kool) was gierig, maar ook lief; moeder de Kool (Pietertje Slikkerveer) was een lieve vrouw

Pietertje de Kool-Slikkerveer had een zus Wilhelmina Slikkerveer, gehuwd met .... de Groot.  Kinderen van deze tante Wilhelmina zijn Vas, Goris en Riek

Jannigje de Kool ging helpen in het huishouden van deze oom en tante ; oom was directeur van de korenbeurs op de havendijk in Gorcum; zodoende leerde ze J.M. Snoek daar kennen en kwam het tot een huwelijk

 

Levensbericht van An de Nooij-Snoek

 

EDE, Beatrixkerk 28 juni 1990

Levensbericht van An de Nooij-Snoek

 

Het is fijn dat U hier allen bent en dat ik namens onze familie met U stil mag staan bij het leven van onze overleden Moeder en Oma.

Een lang leven, dat begon in haar geliefde Gorkum, waar het geluk van haar jeugd al vroeg overschaduwd werd door het sterven van haar vader, toen ze tien jaar was. Kort na haar huwelijk met Vader verloor zij twee van haar broers die haar zeer na aan het hart lagen en toen Vader en Moeder twee maal een kindje kort na de geboorte moesten verliezen, heeft het leed haar hard gemaakt, allereerst voor zichzelf, maar ook voor haar omgeving en voor ons, haar kinderen. Vader's nogal dominante figuur plaatste haar enigszins in de schaduw en daardoor kwam Moeder vaak wat afwerend en afstandelijk over.

Toch was dat niet haar ware aard; dat bleek vooral tijdens de oorlog, toen het huis op Park Paasberg open stond voor iedereen, evacués, onderduikers, verzetsmensen enz. Moeder wist risico's te nemen zonder zich daarop te laten voorstaan en dat was toen heel belangrijk; ze was zo dicht als een pot.

Met de komst van schoonzoons in de familie en vooral van kleinkinderen bloeide Moeder meer en meer open. Ze wist veel te geven, ook zichzelf. Goede jaren heeft ze met Vader en Johan beleefd aan het Doelenplein. Veel reisde zij met Vader en voor ieder werd dan wat meegebracht. Toen Johan en Immy in Mexico woonden wist Moeder zelfs haar vliegangst te overwinnen door haar verlangen naar de kinderen en 't kleinkind!

Ook in de Cavaljé-flat hebben onze ouders nog vrij lang samen mogen wonen. Vader levendig en actief tot het einde toe, Moeder ook bezig, maar minder naar buiten gericht. "Tante An" werd een begrip voor de vele nichten en neven en dat bleef zo toen Vader in '84 kwam te overlijden. Moeder was bovenal lief voor de kleinkinderen en die hebben ook allen een zwak plekje voor haar in het hart. Toen Moeder een jaar of tien geleden in een programma voor de IKON-TV haar oordeel moest geven over de jeugd van toen, bleek ze veel toleranter te zijn dan Vader, zodat vrienden van onze kinderen opmerkten:"Wat hebben jullie een lieve Oma"! Moeder vond het zo belangrijk, de band met de kleinkinderen in stand te houden.

Na Vader's sterven is Moeder nog bijna zes jaar alleen geweest; veel zat zij thuis, schreef brieven aan jarigen over de hele wereld, al of niet vergezeld van douceurtjes. Ze ontraadselde cryptogrammen tot een week voor haar overlijden nog. Verder breide ze dekens voor de Derde Wereld en ontving vele bezoekers, onder wie vooral Tante Cor met ere mag worden genoemd.

De laatste jaren mocht ze het fenomeen achterkleinkinderen beleven. Die namen bij Moeder de laatste remmingen weg, zo dat al niet door "de jongens van Johan" was gedaan!

Voor wat betreft het geloofsleven is Moeder's geslotenheid vooral de laatste jaren weggevallen. Door haar doofheid kon ze helaas niet meer naar haar geliefde, klassieke muziek luisteren, maar de radiopreken door de kerktelefoon lieten haar meeleven met de gemeente, die haar met pastorale bezoeken en attenties liet merken dat ze er bij hoorde. Zij geloofde kinderlijk eenvoudig, vast overtuigd van Christus' liefde en haar deel daarin. Daardoor kon ze, ondanks al haar pijnen, zo rustig sterven.

Wij bedanken op deze plaats heel speciaal de familie Romp, die Moeder in alle dingen zo trouw en hulpvaardig terzijde stond. Ook dank aan de buren op de flat, waaronder vooral mevrouw Siegers genoemd mag worden.

Het is jammer dat Moeder niet in die eigen omgeving kon blijven, maar nog ruim drie maanden elders moest worden verzorgd. Voor die verzorging door de familie van Ekeris hebben wij allen de grootste waardering; Moeder is daar zeer prettig en tactvol opgevangen.

 

De laatste maanden heeft Moeder meermalen blijk gegeven ernaar te verlangen, in Heerlijkheid te worden opgenomen, verlost van moeite en pijn. Dit verlangen wordt naar mijn mening goed verwoord in het volgende gedichtje:

Mijn voeten gaan vertragen, Heer       —  Ik ben zo moe,

Zij willen enkel dragen, Heer        —  mij naar U toe.

'k Vraag U geen aardse schatten meer;   —  ik dorst naar U.

mijn hart zal nimmer rusten, Heer, —  eer 't rust bij U.