SN 07.2A - B

Ouders , broers zussen van Janigje de Kool 07.2A

 

Jannigje was de dochter van Govert de kool en Pietertje de Kool-Slikkeveer

hun kinderen

 

Govert de Kool en Pietertje Slikkeveer hadden, behalve Jannigje (onze oma Snoek) nog drie dochters:

  1. Anna de Kool, gehuwd met Hendrik Hortensius, makelaar te Den Haag. Kinderen:

        Bert (L.G) Hortensius, 1897 - 1987

        Nel (P.M.C) Hortensius, 1901 - 1987

  1. Neeltje de Kool, gehuwd met Corstiaan Simons, eigenaar van een broodfabriek in Den Haag

Kinderen: 

*  Jeanne (Adriana) Pieternella Simons Ze bleef ongehuwd en was filiaalhoudster van haar vader.

                            Overleden 1961

*  Govert, gehuwd met Margaretha Berger. Hij werd de opvolger van zijn vader in de bakkerij.

        *     Aart Simons, gehuwd met Jeanne Berger. Hij had een bakkerij in Haarlem

        *     Piet Simons, overleden in Zuid Afrika

        *     Cornelis Simons. Hij bleef ongehuwd en stierf op de leeftijd van 45 jaar.

  1. Gerredina de Kool. Ze bleef ongehuwd en overleed op hoge leeftijd. Bijna 100 jaar. Lichamelijk had ze toen zeer geleden, maar geestelijk was ze nog helder.

(Jannigje  Snoek-de Kool (geb 09-03-1864)  noemde haar jongste dochter naar haar drie zussen: Anna Neeltje Gerredina)

 

gezinsblad (gemaakt

door Dik Snoek )

bedoeld wordt Jan Snoek  08.2A.28J, kleinzoon v Pieterje Slikkeveer

foto boven:

voor het huis van de fam. Kool in Bolnes, van li naar rechts:  Goris de Groot, neef van Jannigje Snoek-de Kool;  Dina de Kool, zus van  Jannigje Snoek-de Kool;  Riek de Groot, nicht van Jannigje Snoek-de Kool; J.M. Snoek 07.2A, getrouwd met Jannigje Snoek-de

Kool  Bron: album van Go Schreurs-de Nooy, map 14

links": opoe is Pietertje Slikkeveer

 

Boven: Jannigje Snoek-de Kool 07.2A met haar zus Dina en dochter Nel 08.2A.28D

 

Links Jannigje Snoek-de Kool 07.2A met haar zussen Neeltje en Anna

Moeder van Jannigje Snoek-de Kool, overleed 17-2-1923

Erfenis Pietertje de Kool-Slikkeveer 

Tussen de losse papieren in de enveloppe van Johan de Nooy vond ik ook een papier (zo te zien van een bloknoot) met de afrekening van de Erfenis Wed G. De Kool-Slikkeveer (!!) Zij overleed 17 febr 1923. Er lijkt geen notaris aan te pas gekomen te zijn. En... een getrouwde vrouw mocht blijkbaar niet voor zichzelf tekenen :-) want C Simons tekent ipv zijn nog levende vrouw

***************************************************

uit de  familie kroniek van tante Rie (geb 1918, Govertdochter)

Govert de Kool en Pietertje Slikkeveer hadden, behalve Jannigje (onze oma Snoek) nog drie dochters:

  1. Anna de Kool, gehuwd met Hendrik Hortensius, makelaar te Den Haag. Kinderen:

        Bert (L.G) Hortensius, 1897 - 1987

        Nel (P.M.C) Hortensius, 1901 - 1987

  1. Neeltje de Kool, gehuwd met Corstiaan Simons, eigenaar van een broodfabriek in Den Haag

Kinderen:

*  Jeanne (Adriana) Pieternella Simons Ze bleef ongehuwd en was filiaalhoudster van haar vader.

                            Overleden 1961

*  Govert, gehuwd met Margaretha Berger. Hij werd de opvolger van zijn vader in de bakkerij.

        *     Aart Simons, gehuwd met Jeanne Berger. Hij had een bakkerij in Haarlem

        *     Piet Simons, overleden in Zuid Afrika

        *     Cornelis Simons. Hij bleef ongehuwd en stierf op de leeftijd van 45 jaar.

  1. Gerredina de Kool. Ze bleef ongehuwd en overleed op hoge leeftijd. Bijna 100 jaar. Lichamelijk had ze toen zeer geleden, maar geestelijk was ze nog helder.

(Jannigje  Snoek-de Kool (geb 09-03-1864)  noemde haar jongste dochter naar haar drie zussen: Anna Neeltje Gerredina)

*****************************************************************

 

 

De ondergetekenden:

H.L. Hortensius, weduwnaar van Anna de Kool (dochter van de overledene), gemachtigde voor zijn mondige kinderen, lambertus Govert en Pieternella Martina Cornelie, te ‘s Gravenhage

Jannigje de Kool, weduwe van J.M.Snoek, dochter van de overledene, te Gorinchem

C.Simons, echtgenoot van Neeltje de Kool, dochter van de overledene te ‘s Gravenhage

Gerredina de Kool, dochter van de overledene te ‘s Gravenhage

 

verklaren te zijn overeengekomen tot boedelscheiding van hunne overleden moeder Pietertje Slikkeveer, weduwe van Govert de Kool, overleden te ‘s Gravenhage 17 februari 1923

als volgt:

 

Aanwezig Kapitaal:

   

1 obligatie                                                                                    f   7000.00

1 aandeel can 1250,– tegen 12%                                                      1500.00

                                                                                                    ---------------

                                                                                                                                       f   8500.00

Schulden:

Lening van Wed J.M. Snoek 2800 + rente f 42,- =                     f   2842.00

Begrafeniskosten                                                                                450.00

Doktersrekening                                                                                   70.00

Grafsteen f 70,- + 10,- (plaatsing) + 10,- (letters)                               90.00

Kosten voor afleggen                                                                           10.00

Gift aan de Geref Kerk                                                                        50.00

                                                                                                      -------------

                                                                                                                                       f   3512.00

                                                                                                                                       --------------

                                                                  Resterend Kapitaal                                      f   4988.00

   

Waarvan elk der erfgenamen ontvangt   f 1247,00

 

Verder aanwezig twee aandelen van f 1000.00 van de Hollandse Maatschappij, die wegens onbekende waarde gemeenschappelijk bezit blijven+ en wel H.L. Hortensius en G. De Kool te zamen 1 aandeel van f 1000.00 en C. Simons en Wed. J. M. Snoek-de Kool te zamen 1 aandeel van f 1000.00; terwijl de aanwezige meubelen in bezit blijven van G. de Kool.

De overledene genoot het vruchtgebruik van f 3200.00 hetwelk is 800,00 van elk der erfgenamen, n.l. de erfenis bij het overlijden van Govert de Kool notarieel geregeld. Welke som van 3200.00 nog in bovenstaande boedel begrepen is.

 

Getekend den 23e Maart 1923 te ‘s Gravenhage

 

  1. Simons H.L Hortensius

G de Kool                     J.M. Snoek-de Kool

 

 

   

Lees verder: