dN 03 Nijk tak

Stamboom Nijkerkse tak

Stamboom Familie de Nooij, Schilders van Vader op zoon en een wapen  (Nijkerkse tak). Rijk heeft de zaak overgedragen aan zijn zoon Johannes (Hans). Het blauwe wapen stelt gereedschap voor en is een alliantiewapen afkomstig van Adriaan de Nooij, Loosdrecht 1740. Meer over het alliantiewapen (een ander dan deze) staat in de familiekroniek, hfdst 2 

 (foto gemaakt tijdens familiereunie april 2009 door Ria Snoek, geb 1954)

gekregen van Bep Langkamp, dochter van Jan de Nooij (08.02.25) en Cor Weeda

* er zijn meer kinderen bekend van Rijk de Nooij en Hendrikje vd Pol

* oudste dochter van Willem de Nooij en Maria Doornebal ontbreekt: Willemina de Nooij, 1881 - 1885

Gerrit de Nooij (06.06) vertrok naar USA

Informatie fam de Nooij - Pella - USA (geen familie)