SN 09.2A.28A Maria

Maria Snoek geb Gorinchem 30-09-1918; overleden te Schiedam 07-08-2018

ongehuwd, geen kinderen. Beroep: Zendelinge te Makkinga, Maatschappelijk werkster te Schiedam

Inhoud pagina's Maria: 

Maria 1: ouders, geboorte, ondervoed zijn en niet huilen 

Maria 2: foto's 1919 - 1925, overlijden vader 1923 en hoe Marietje hem miste (en eerste geloofscrisis), school Gorcum, lagere school Renkum 1926 - 1930, brief aan opa. 

Maria 3:foto's 1931 - 1943; Het ongeluk (1928); Mulo 1930-1934. Gereformeerde jonge meisjesvereniging "Van Knop tot Bloem" (ca 12 - 16 jaar); 'Opleiding'  bij tante An;  foto's 1930 - 1940; hoe er gedacht werd over sexualiteit en geloof (1926 - 1940)

Maria 4: Leo Meijer, (jongste onderduikertje), broertje en ouders, Ds Smeenk  en zijn vrouw (1940-45 bijgedragen aan het richting geven aan hun leven); Airborne Monument en generaal Hackett, sept 1945, sept 1984;, sept 1994 Interview met Rie Snoek 2005 over de oorlog en vluchtelingenwerk; Moederkring, Renkum en Fairlight 1946

Maria 4b: Makkinga 1947-1954

Maria 5: Amnesty International werd erg belangrijk voor Maria (1) en de Votiefsteen

Maria 6: portret foto 2009, Amnesty International (2), met oa Toespraak 1994,  toen Generaal Hackett ereburger werd van Ede , foto's Adoptiegroep 65, Oa Val van de muur  & Bep Marcus 1989-1990.

Maria 7: Schiedam (vanaf 1964); voor t eest zelfst woning (1965); over de urgentie opleiding maatsch werk 1963 - 1967; Kerkelijk werker dec 1968. Geloofsleven - een ontwikkeling

Maria 8: vluchtelingenwerk, Suriname helpen, div mensen. Politiek links? Lijstduwer! School for peace. Neve Shalom (Oase voor vrede); 2016. Harg Spaland., taart aansnijden met de burgemeester ; 2017 99e verjaardag.

Maria 9: diverse foto's en wake detentieboot Rotterdam (2007); teksten over psalmen en gezangen; brief van vriendin over wie Maria is; laatste verjaardagsbrief van haar moeder. 

Maria 10-herfst:Zwaluwlaan1991, verjaardagen, hersttijd oogsttijd, 1990 - voort eerst opname revalidatie; 199-2000 bijzondere brief

Maria 11: School for peace. Neve Shalom (Oase voor vrede); 2016. Harg Spaland., taart aansnijden met de burgemeester ; 2017 99e verjaardag.

Maria 12: overlijdens bericht, toespraken en uitvaart

Maria 13: in memoriam en groot interview over haar leven

Maria 14: verzetsmuseum Amsterdam, 2020, artikel 2022 gebr snoek en hun zus; nawoord  Ria

 

Ouders

Govert geb Gorinchem 17. 2.1889, overl 16-4-1923 (typhus) 08.2A 28A 

Maria de Nooij geboren te Ede 3.8.1893, overleden te Hoogeveen: 12.1.1973 08.2A 28A

Godsdienst  Gereformeerd Beroep Manufacturier.

Govert was de zoon van Johannes Martinus Snoek 1864 - 1909 en Jannigje de Kool 07.2A

Maria was de dochter van Willen de Nooij en Maria Doornebal  07.02

Zij kregen 3 kinderen: 

09.2A 28A  Maria  geb 30-09-1918,  overl 7-08-2018

09.2A 28B  Johan geb 25-05-1925, ovrl 31-8-2012

09.2A 28C   Wim geb 27-07-1922, overl 20-1-2015

Onder: Geboortebewijs ten behoeve van het Mulo examen:

 

Links:

Geboortebewijs Rie Snoek, afgegeven 2006. Met handtekeningen van haar vader Govert Johannes Snoek, oom Jan (Johannes Snoek Jr) en overgrootvader Johannes Snoek Sr (bron: te leen van  Maria Snoek zelf, juli 2013)

geboortebrief

Gorcum 30/9 1918

Geliefde familie

Het heuglijk nieuws hebt ge zeker reeds alle uit den mond van Piet vernomen.

Ge zult echter ook nog wel belang stellen in de bijzonderheden.

Gistermorgen is Marie nog naar de kerk geweest, 's avonds heeft ze al enkele malen gemist daar zij niet zoo goed tegen het lange zitten kan. Gisteravond hadden we tot half elf visite van de familie van de Hoogstraat, heel gezellig.

Vannacht half 3 voelde Marie zich niet wel naar ze meende wegens uitblijven van den stoelgang.

Om zes uur stuurden we Janna naar den dokter die om half 7 verscheen welke het nodig oordeelde spoedig de wijkverpleegster te roepen.

Alles is zeer naar wensch gegaan, en om half 8 waren wij een gelukkige vader en moeder van een flinke dochter wegende 6 pond 4 ons.

Daar het " 10 dagen eerder kwam dan wij verwachten zijn we niet lang in spanning geweest.

Terugziende op alles wat nu achter ligt kunnen wij niet anders dan Gode de eere geven voor Zijn hulp en bijstand ter rechtertijd geschonken.

En ziende op hetgeen wij nu hebben kunnen wij den Heere met een oprecht hart danken voor zijn weldaden ons bewezen.

Bij onze dankzegging willen wij onze bede voegen dat ons kind in de 1ste plaats een kind van God mag zijn en een waardige kleindochter van grootmoeder de Nooy naar wie wij ze noemden.

Met vele hartel. groeten aan u allen ook Piet en Zwerus voor wien deze brief mede bedoeld is.                                                     Uw liefh. Marie en  Govert

Bijschrift van Rie: Wat bijzonder, dat deze brief bewaard bleef en in mijn bezit kwam: op de dag van mijn geboorte door vader geschreven aan moeders familie in de Torenstraat te Ede! Illustratie van een gelukkig begin.

1919

foto gemaakt voor de verjaardag van haar oma Jannigje Snoek-de Kool (07.02) 

Ondervoed zijn en niet huilen – snel tevreden. bron: plakboek Rie (digitaal album nr 24)