SN gen 02

02.2A  Johannes Snoek 1712 - 1777 en Maria van Helsingen (Helselingen) 1715 - 1791

Stambooomtabel Ria:

Johannes Snoek (Jan) 02.2A geboren te Gorichem ca 1713. Uit het archief van het timmermansgilde blijkt, dat hij overleden is tussen 16 april en 6 juni 1777 (archieven ambachtsgilden, inv.nr. 46, p. 27); geh 29.5.1735 Maria. (Mariken) Helsingen (zie: dooparchief) (dochter v Adriaan van Helseling (van Elzelingen) en Agatha den Uijtlegger) gedoopt te Gorinchem 18-1-1715 (overleden op 17 maart 1791 , Gorinchem, 76 jaar oud)

Uit dit huwelijk 14 kinderen oa 1 Gerrit 1736-1736

2 Gerrit  03.2A

4.  Adriaan (03.3A zie foto’s graf)

7.   Joost

8.  Wouter

12.Coenraad

14. Aart  

uit  Stamreeks van een geslacht SNOEK 1713 - 1977

(het register van Jacobus de Nooij - zie pagina bronnen)

 

 1. Johannes Snoek 2A
  • geboren te Gorichem ca 1712 .(volgens Dik Snoek kan doopdatum ook 1-1-1712 zijn; zus is sept 1913 geboren). overlijdensdatum niet bekend, begraafboeken Gorinchem uit deze tijd zeer onvolledig.
  • x te Goricnhom 29.5.1735 met
  • (Mariken) van Helsingen
  • gedoopt te Gorinchem 10.1.1715 - overleden op 17 maart 1791 , Gorinchem, 76 jaar oud

 

A-I-b Helselingen, Adriaan Adriaansz. van, geboren rond 1683 (?).

Adriaan was gehuwd met  Uytlegger, Agatha Joostdr.den, geboren rond 1689 (?).

Uit dit huwelijk:

         1 Mariken, gedoopt te Gorinchem op 18 januari 1715, wonende aldaar, overleden op 17 maart 1791, begraven In de Kerk te Gorinchem, 76 jaar oud.

 • Mariken is in ondertrouw gegaan op 13 mei 1735 en getrouwd op 29 mei 1735, op 20-jarige leeftijd met Snoeck, Johannes Gerritsz., Wordt al bij de geboorte van het eerste kind Jan Snoek genoemd. (13-151), geboren in het jaar 1713, volgt onder A-II-a. (Bron: Cd Dick Snoek)
 • Uit dit huwelijk gedoopt te Gorinchem
 1. Gerrit         03.2A                           11.8.1737             volgt II
 2. Adriaan
 3. Joost
 4. Wouter
 5. Coenraad
 1. Aart

bron: fotobladen van Dick Snoek

Wat bekend is van Johannes Snoek en namen van zijn 11 kinderen

 

A-II-a          Snoeck, Johannes Gerritsz., Wordt al bij de geboorte van het eerste kind Jan Snoek genoemd. (13-151), timmerman, geboren in het jaar 1713, wonende te Gorinchem, overleden in het jaar 1777, 64 jaar oud, zoon van A-I-a.

Volgens onderzoek van H.Hoogdalem (een in Gorinchem bekende historische onderzoeker, ovl.04-10-1970), is hierover het een en ander uitgezocht.

Jan Snoek doet belijdenis 25-3-1731 (won. Krabsteeg) gelijktijdig met Gerrits Snoek van Sleeuwijk en Cornelis v.d.Wetering en sijne huysvr.Styntie Snoek van Molenaarsgraaf.

Jan Snoek komt in 1751 als timmermansleerling bij baas Kaal. In 1753 legt hij met succes de proef als timmerman af en wordt daarmee gildeknecht van het timmermans- en schrijnwerkersgilde (tot 1759). Hij is in 1773 en 1774 deken van dit gilde en in 1775 zegelaar.

Jan Gerritsz. Snoek koopt op 17 november 1745 een huis aan de Appeldijk voor 550 gld. Op 5 januari 1764 koopt de meester-timmerman Jan Snoek een huisje aan de Vijfmaagdenstraat voor 25 gld. Op 7 maart 1765 koopt hij een huis aan de Westwagenstraat voor 150 gld.; zijn weduwe schenkt dit op 10 februari 1779 aan hun zoon Adriaan. Op 20 juni 1767 koopt Jan nog twee huisjes onder één dak in de Broerensteeg voor 190 gld.

Samen met zijn vrouw testeert Jan op 6 maart 1777; niet lang daarna overlijdt  hij.

Hij was actief lid van de Hernhuttersbeweging. Toch bleef hij lid van de geref. kerk. In 1754 wordt nog in de kerkeraad te Gorinchem bericht, dat er geen leden onder censuur stonden. Dit betrof de groep Hernhutters (ruim 70 personen), waarover vijf man het opzicht hadden: Jan Snoek, Cornelis van Pommel, Teunis van Breda, Willem de Looy en Jan van Dam. De bijeenkomsten waren op zondagavond. In 1774 werden de bijeenkomsten nog geleid door W. de Looy (een welgestelde graanhandelaar) en Snoek. Zie hiervoor het proefschrift van Wilhelm Lütjeharms, geboren te Alkmaar. (kopie in bezit Henk Snoek, Burgum)

 

Johannes is in ondertrouw gegaan op 13 mei 1735 en getrouwd op 29 mei 1735, op 22-jarige leeftijd met  Helselingen, Mariken (Maria) van (20 jaar oud), gedoopt te Gorinchem op 18 januari 1715, wonende aldaar, overleden op 17 maart 1791, begraven In de Kerk te Gorinchem, 76 jaar oud, dochter van A-I-b.

Uit dit huwelijk:

 

         1 Gerrit Johannesz., Getuigen: Adriaan van Helzelingen en Agatha den Uitlegger., gedoopt te Gorinchem op 24 februari 1736 (doopgetuige was Uijtlegger, Adriaan van Helselingen en Aagje den), wonende te Gorinchem, overleden aldaar in het jaar 1736.

Zijn vader wordt bij de geboorte Jan Snoek genoemd.                          

 

         2 Gerrit Johannesz., Getuigen: Adriaan van Helseling en Aagje de Uitlegger., gedoopt te Gorinchem op 11 augustus 1737 (doopgetuige was Uijtlegger., Adriaan van Helselingen en Aagje den), volgt onder A-III-a.

 

         3 Adrianus Johannesz., Ook Adriaan genoemd., geboren te Gorinchem op 24 november 1739 Getuigen: Adriaan van Helselinge en Agatha den Uitlegger., volgt onder A-III-b.

 

         4 Elisabeth Johannesdr., Getuigen: Adriaan van Helselingen en Agatha den Uitlegger., gedoopt te Gorinchem op 16 maart 1742, overleden voor 1755, hoogstens 13 jaar oud.

 

         5 Joost Johannesz., Ook geschreven als Snoeck., Getuige: Aagke den Uitlegger., gedoopt te Gorinchem op 17 mei 1744, volgt onder A-III-c.

 

         6 Wouter Johannesz., geboren op 16 maart 1746 Getuigen: Adriaan v.Helselinge en Agata den Uitlegger., gedoopt te Gorinchem op 25 maart 1746.

 

         7 Coenraad Johannesz., Getuigen:Adriaan van Helselingen en Agata den Uitlegger., gedoopt te Gorinchem op 20 december 1747, overleden voor 1752, hoogstens 5 jaar oud.

 

         8 Aart Johannesz., Getuigen: Adriaan van Helseling en Agata den Uitlegger., gedoopt te Gorinchem op 24 december 1749, overleden voor 1751, hoogstens 2 jaar oud.

 

         9 Aart Johannesz., geboren te Gorinchem op 4 augustus 1751 Getuigen: Adriaan van Helseling en Aye den Uitlegger, ovl voor 1758 7 jaar oud.

 

      10 Coenraad Johannesz., geboren te Gorinchem op 22 oktober 1752 Getuigen: Adriaan van Helsding en Maria Snoeck., volgt onder A-III-e.

 

      11 Elisabeth Johannesdr., geboren te Gorinchem op 29 juli 1755 Getuigen: Adrinaan van Helselingen en Maria Snoeck., volgt onder A-III-f.

 

      12 Aart, Getuigen: Adriaan van Helselingen en Maria Snoek.

, gedoopt te Gorinchem op 17 mei 1758, volgt onder A-III-g.

 

Bron: Henk Snoek - 2005

 

Dooparchief Marike van Helselingen

bron: genealogieonline.nl /  stamboom de bruijn / 17341.php

Verder lezen

 

personenlijst fam Snoek

bronnen - familie Snoek

 

Familiekroniek 01 - stamboom Snoek gen I-VII

 

bijlage SN gen 01-03a

bijlage SN gen 02-03a

naar 3e generatie Snoek - SN gen 03