JMS 9

Voor een index van alle publikaties: zie JMS 0

 

Publikaties J. M Snoek (Johan Snoek)  9. Artikelen 1990

Serie artikelen over de Jodenvervolging en de rol van de Katholieke kerk; diverse reacties (nr 39-43) op artikel van                                 Hans Jansen (nr 38). Dit naar aanleiding van het boek De Nederlandse Kerken en de Joden. 1940-1945 van Johan Snoek, dat in 1990 verscheen. 

38. Gehoorzamer dan de paus   (Hans Jansen  in HN Magazine) 28 juli 1990

JMS 38 A 38 D Gehoorzamer Dan De Paus Pdf
PDF – 524,6 KB 5 downloads

39. Bisschoppen waagden hun leven om joden te helpen. Reactie JMS op artikel Hans Jansen. Hervormd Nederland. 25 aug 1990

JMS 39 A 39 D Bisschoppen Waagden Hun Leven Om Joden Te Helpen Pdf
PDF – 234,5 KB 5 downloads

40. Heldenrol bisschoppen klinkklare onzin   (Dick Houwaart mengt zich in  het debat over de Jodenvervolging). Hervormd Nederland. 15 sept 1990. (1 pagina kwijt?). 

JMS 40 Heldenrol Bisschoppen Klinkklare Onzin Pdf
PDF – 143,0 KB 3 downloads

41. Lariekoek en geschiedvervalsing   (Jan Ridderbos veegt Hans Jnasen de mantel uit).          Hervormd Nederland. 15 sept 1990.

JMS 41 A 41 B Lariekoek En Geschiedvervalsing Pdf
PDF – 125,1 KB 5 downloads

42. Bisschoppen lieten  leven boven de leer gaan. Henk Biersteker vraagt zich af waarom het vergelijkend onderzoek van Johan Snoek van tafel moet worden geveegd. Hervormd Nederland. 29 sept 1990

JMS 42 A 42 B Bisschoppen Lieten Leven Boven De Leer Gaan Pdf
PDF – 181,4 KB 3 downloads

43. Joden werden geïsoleerd, de bisschoppen zwegen   (Hans Jansen mengt zich opnieuw in de discussie over het boek van Johan Snoek). 6 okt 1990

JMS 43 Acd Joden Werden Geisoleerd Pdf
PDF – 173,2 KB 4 downloads