De Nooij. 05 vijfde generatie

kinderen van Derk de Nooij 04.10   x G van Dusschoten

05.01

1 Rijk de Nooij, geb Nijkerk 8-9-1800, overl 27-11-1860,  Schilder  05.01

  x Nijkerk, 27-2-1824 Hendrika v.d. Pol * 1-9-1805 Putten, overl 11 nov 1870  

* Hendrika v.d. Pol is dochter van Zwerus vd Pol  geb 1756, overl te Huinen bij Putten 19-9-1809 en Geertje Evers geb 1770 overl te

Huinen bij Putten 23-3-1836. Ze woonden in Putten  

[Zijn beide ouders overleden toen Rijk 20 jr oud was, hij kreeg de zorg over zijn jongere broer& zus van 13 en 14; Steven van 7 moest naar een weesthuis Bron KA Schaaf]

 

  1. Ongedoopt overl 10-11-1801 05.02
  2. Jan de Nooij geb 22-12-1804 05.03

4. Aalt Gijsberth de Nooy  geb 17-5-1806       05.04

  1. Nelletje de Nooy, geb Nijkerk 26-12-1807 (vlgns Karin Fontijn 17-1-1808), Naaister; overleden 17-1-1868 x Nijkerk 25-7-1832 Kornelis Vuurmans, Smid  geb 1811, overl 3-6-1848      05.05

6 Grietje de Nooij, geb 6-12-1810 ,  overl 6-4-1812    05.06

  1. Steven de Nooij, geb 2-4-1813 , overl Nijkerk 17-7-1859 Nijkerk 05.07 [beide ouders overleden toen Steven 7 was; hij moest naar een weeshuis Bron KA Schaaf] Burg Stand Ede: geb 2-8-1815, beroep knecht, woonde 1846-1848 in Lunteren

Uit het onderzoek van Ken Schaaf

Ken Schaaf (bron 3) zocht het één en ander uit over Rijk de Nooij, het is te lezen in het boek van Johan de Nooij, Het geslacht De Nooij in de Gelderse Vallei en Veluwezoom, 2021 (bron 4)

Na het overlijden van beide ouders  lukte het Rijk om het ouderlijk huis in eigendom te verwerven en het familiebedrijf over te nemen, terwijl hij pas 20 jaar oud was.

Het lukte hem echter niet om het gezin bij elkaar te houden. Jan, 16, zijn broer Aalt Gijsbert, 14, en hun zus Nelletje, 13, konden blijkbaar bij Rijk blijven in het oude huis aan de Holkerstraat, maar hun 7-jarige broer Steven ging naar een weeshuis in Nijkerk. We weten niet hoe lang Steven in het weeshuis heeft gezeten. Enkele jaren na de dood van zijn ouders woonde hij in het huis van Geertris van Elven, een weduwe die bekend stond als "weeshoudster". Hij woonde toen vlak bij zijn vroegere ouderlijk huis. Waarschijnlijk is hij nooit getrouwd. Hij stierf in Nijkerk in 1859 op 46-jarige leeftijd.

 

Rijk trouwden op 27 februari 1824 in Nijkerk met de 19-jarige Hendrikje van de Pol, een dochter uit het nabijgelegen dorp Putten. De jonge Hendrikje hielp dus ook met de zorg voor de inwonende broers en zus van Rijk.

kinderen van Rijk en Geertje

Voordat het jaar om was, werd dochter  Geertje 06.01 geboren. Twee jaar kwam hun eerste zoon ter wereld, ze noemden hem Zwerus 06.02. Nog twee jaar gingen voorbij en Dirk 06.03 kwam in de familie. In 1830 werkte Rijks zus Nelletje 05.05 als verpleegster, een nogal praktisch persoon om in huis te hebben . De drie kamers aan de zijkant van het huis werden verhuurd aan Rijkje Koldemiin, een bejaarde weduwe.

in december 1834 werden de tweelingzonen Barthus 06.04 en Jan 06.05 erbij, schonk. En op 21 februari 1837 kwam Gerrit 06.06 ter wereld. En in 1839 kwam Hendrina 06.07. 

Er volgden nog twee kinderen, Aalt  Gijsbert (December 1842) 06.09 en Geertruida Egberta 06.10, in augustus 1846. Geertruida stierf op 11-jarige leeftijd.
Eenmaal meerderjarig geworden verlieten de kinderen  één voor één Nijkerk.

 

Volkstelling 1840. 

De ambtenaar heeft de leeftijd van de kinderen blijkbaar geschat, want tweeling Bartus en Jan waren uiteraard even oud :-)

Zwerus 06.02 was de eerste die het ouderlijk huis verliet. Op 28-jarige leeftijd ging hij naar Ede en vestigde daar zijn verfhandel. Dirk 06.03 ging naar Harderwijk en vervolgens naar Ermelo, hij werd wagenmaker. Barthus 06.04, een van de tweelingen, ging op 31-jarige leeftijd naar Scherpenzeel en Gerrit 06.06 vertrok op 31-jarige leeftijd naar Ermelo. Hendrina verliet op 22-jarige leeftijd het huis om in de stad Utrecht te gaan wonen. Aalt Gijsbert (06.09) vertrok naar het dorp Nunspeet. Alleen Geertje 06.01 en Jan 06.05 bleven in Nijkerk.

 In 1971 merkte Annie de Nooy Fabben, Hendrikje's kleindochter en naamgenoot, op: "Mijn vader [ Gerrit] sprak heel weinig over Nederland. Hij zei wel dat zijn moeder een goede christelijke vrouw was.

Overlijden
Rijk de Nooij overleed op 27 november 1860 in Nijkerk. Hij werd 60 jaar oud. Hendrikje overleefde haar man ruim tien jaar; zij stierf in Niikerk op 11 november 1870 op 65-jarige leeftijd.

familiekroniek de Nooij  - afkomst ; via linkjes onderaan de pagina doorklikken naar volgende pagina's en fotoblad

bronnen

personenlijst de Nooij

4e generatie - ouders van Rijk de Nooij

 

naar 6e generatie