SN gen 01-03a

Onderzoek archivaris Gorinchem  betreft generatie 01.2A - 03.2A

Bewijs kinderen van Gerrit en Elisabeth en data betreft Jan Snoek en Maria van Helsingen & hun kinderen

03.2A.001

 

Van R.F. van Dijk 

Verzonden 18-07-2008  11:16

Aan Dick Snoek

Onderwerp: RE: Verzoek tot onderzoek naar mijn oudste voorvader Gerrit Snoek, Gorinchem, geboren omstreeks 1668 te Gorinchem en kinderen.

Geachte heer Snoek,

 

De door u geleverde gegevens zijn alle gecontroleerd. Daarnaast is van de jongste generatie het huwelijk en overlijden zoveel mogelijk opgespoord. Kinderen daar weer van zijn niet opgenomen.

Gerrit Snoek 01.2A was soldaat en is begraven op 19-02-1725. Een leeftijd wordt zoals gebruikelijk niet vermeld, zodat het veronderstelde geboortejaar 1668 op losse schroeven staat. Zijn vrouw Elizabeth Hense 01.2A is begraven op 14-12-1724, wat een overlijden op 11-02 zeer onwaarschijnlijk maakt. Overigens wordt overlijden hier in die tijd niet geregistreerd.

Beide weeskinderen worden al vanaf april 1725 via de Hervormde diaconie onderhouden (archief Herv.diac., inventarisnummer 66, folio 57v-59). Ook hun leeftijd wordt niet vermeld. Hun begraafdatum is niet te vinden. Wel is bekend, dat Jan Snoeck 02.2A (spelling volgens zijn handtekening) nog testeert op 06-03-1777, terwijl Maria Snoek-van Helseling 02.2A (spelling volgens haar handtekening) op 10-02-1779 optreedt als weduwe om een schenking te doen (notariële archieven, inv.nr. 4235, akte 1549 en inv.nr. 4238, akte 1744). Genoemd testament vermeldt dat Jan Snoeck 02.2A meester-timmerman is. Uit het archief van het timmermansgilde blijkt, dat hij overleden is tussen 16 april en 6 juni 1777 (archieven ambachtsgilden, inv.nr. 46, p. 27). Zij 02.2A is gedoopt op 18-01-1715 als dochter van Adriaan van Helseling (van Elzelingen) en Agatha den Uijtlegger. De datum 17-03-1791 betreft haar begraven.

Hun kinderen:

 1. Gerrit, ged. 24-02-1736, begr. 02-06-1736.
 2. Gerrit 03.2A, ged. 11-08-1737, overl. voor 14-01-1824, tr. 01-01-1764 Maria van Breda, ged. 11-08-1741, overl. 14-01-1824, dochter van Teunis Ottozoon van Breda en Geertruij Cornelisdochter Kup.
 3. NN, begr. 20-11-1738.
 4. Adriaan, ged. 24-04-1739, begr. 26-01-1785, tr. 18-05-1768 Maria van Breda, ged. 21-05-1741, begr. 09-06-1784, dochter van Frans Ottozoon van Breda en Willemijntje de Bie.
 5. NN, begr.24-05-1746 of 10-07-1747.
 6. Elizabeth, ged. 16-03-1742, begr. 24-05-1746 of 10-07-1747.
 7. Joost, ged. 17-05-1744, overl. 18-08-1816, tr. 27-04-1766 Sanderijntje Boelaart, ged. 02-04-1736, begr. 04-11-1803, dochter van Laurens Boelaart en Aantje van Blokland.
 8. Wouter, ged. 25-03-1746.
 9. Koenraad, ged. 20-12-1747, overl. 1751/52.
 10. Aart, ged. 24-12-1749, begr. 17-02-1750.
 11. Aart, ged. 04-08-1751, begr. 24-08-1751.
 12. Coenraad, ged. 22-10-1752, overl. 10-06-1808, tr. 15-12-1779 Adriana Slingsbie, geboren circa 1745 te Bergeyk, overl. 05-11-1817, dochter van Adrianus Slingsbie en Susanna van Droune.
 13. Elizabeth, ged. 27-06-1755, overl. 23-08-1813, tr. 15-11-1789 Gijsbert van Merkom, ged. 21-11-1766, overl. 17-02-1825, zoon van Johan van Merkom en Catharina Akkerhuijsen; hij hertr. 24-10-1816 Klazina Loeven.
 14. Aart, ged. 17-05-1758, overl. 25-10-1808, tr. 04-06-1783 Susanna Maria van Bree, geb. te Utrecht; hertr. 27-05-1789 Johanna van Merkom, ged. 30-01-1760, overl. 04-04-1843, dochter van Gijsbert van Merkom en Willemina van Es.

 

Ik verzoek u de kosten over te maken

Met vriendelijke groet,

R.F. van Dijk

archiefambtenaar

****************************************

Van: Dick Snoek 
Verzonden: zaterdag 19 juli 2008 11:41
Aan: Dijk, R.F. van
Onderwerp: RE: Verzoek tot onderzoek naar mijn oudste voorvader Gerrit Snoek, Gorinchem, geboren omstreeks 1668 te Gorinchem en kinderen.

 

Geachte heer van Dijk,

Als ik het goed begrepen heb, dan hebben kind 5 NN en 6 Elizabeth dezelfde onzekerheid, en wel beiden begraven:

Begr. 24-05-1746 of 10-07-1747  ???

Kunt u mij daarover nog berichten of dit juist is of een typefout ?

Vriendelijke groeten,

 

Dick Snoek

***********************

Geachte heer Snoek,

De begraafboeken vermelden vaak alleen: ‘begraven het kind van Jan Snoek’, dus zonder naam van het kind. In dit geval is dus kind 5 begraven op een van beide data en kind 6 op de andere datum.

Met vriendelijke groet,

R.F. van Dijk 21-07-2008

 

/////////////////////////////////////////////////////////////