SN 08.2A.28A-5

 

Govert Snoek en Marie de Nooij - pagina 5 

inhoudsopgave
 
Dorpsstraat 55 Renkum
Foto’s Marie Snoek-de Nooij
Herinneringen 2e wereldoorlog
In veilige haven                                       zie ook - familiekroniek 06. 1940-1945
Diverse Foto’s Maria en anderen

Dorpsstraat 55 renkum; ca 1960. Oma Snoek-de Nooij (geb 1893); vlgns Ge (in 2006): waarschijnlijk is de foto door Koos de Nooy gemaakt (dochter van oom Hendrik uit Heelsum, die nog in Utrecht woont). Zij fotografeerde nogal fanatiek. In het album van Rie zat de zelfde foto (zie 08.2A-28A-14b) met bijschrift:  moeder in haar zitkamer, met het wandbord dat ze als souvenir mee terug nam van haar eerste reis naar Israël (zie pijltje). 

Renkum; Marie Snoek-de Nooij met hond Snoekie ca 1965? (foto gekregen van Ge Snoek) 

*******************

Links: Foto ca 1965 door Ge gemaakt  in het bos langs een laan met struiken. Hij  zat toen op fotoclub van school met vergrotings activiteit enz, zal toen 14 a 15 jaar geweest zijn --> 1965 = 1950 +15, hij  leerde toen vooral op licht rond hoofd enz. te letten. 

Toelichting  Johan Snoek (geb 1920), Govertzoon:  De "tent" stond aan het eind van de lap grond die hoorde bij het "huis aan de overkant" van de Dorpsstraat, dat oma (= Marie Snoek-de Nooij) tijdens de oorlog gekocht had, verwoest werd en weer opgebouwd. Volgens Rie Snoek geb 1918 Govertdochter  klopt dat niet; de ik = nl Sara. Sara overleed vrij kort nadat deze foto gemaakt werd. (foto's: album van Rie Snoek, geb 1918, Govertdr)

 

Herinneringen an 2e werledoorlog 

Gast 1941

Marie Snoek-de Nooij (links) met zoon Wim (achter) en dochter Rie (rechts), plus mevrouw en de heer Hackett (Generaal Hackett, die ondergedoken zat bij de zusters de Nooij, waar Marie met Rie en Johan toen ook inwoonden) album van Rie Snoek, geb 1918, Govertdr

Het huis in de Torenstraat in Ede, waar Marie Snoek-de Nooij en haar kinderen Johan en Marie zijn opgevangen tijdens de oorlog, en waar generaal Hackett ondergedoken is geweest; rechts de zussen  Marie Snoek-de Nooij (geb 1893) (met donker kledingstuk) en Cor de Nooij (geb 1899). Ge Snoek (Zoon van Wim Snoek, geb 1922) vertelde febr 07 aan Ria dat hij die foto gemaakt heeft. Diezelfde foto (waar-voor hij zijn negatieven afstond) staat ook in het boek van Leo Heaps "De gans is gevlogen"; isbn 90 269 45396  Van Holkema en warendorf Bussum, 1976 (Oorspronkelijke titel the grey goose of Arnhem) Dat boek gaat uiteraard o.a. over de periode van Hackett in Arnhem.    bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter

Foto van de Torenstraat - met op de hoek nr 5 - huis waar de 'tantes' de Nooij gewoond hebben met hun vader Willem en waar Hackett ondergedoken is geweest. Kaart werd gestuurd aan Marie Snoek, Govertdochter , in febr 2010!

in veilige haven; foto door Ria Snoek (Johandr, geb 1954) gemaakt juni 2007; dit glas in lood raam hing toenin het huis van Wim Snoek (govertzoon) in Balkbrug. Was geschonken door Marie Snoek aan de tantes de Nooij, als dank voor de ontvangen gastvrijheid,; het glas in lood werd gemaakt door Hendrik de Nooij , broer van Marie. De tekst: "Winter 1944-1945; in veilige haven". 

(Al was het natuurlijk niet echt veilig, met de britse Hackett in huis :-) Familiekroniek 06. 1940-1945

Ca 1957. Achter Ge en Goof; Midden: *  Oma , Wim *; Voor Han en Cornlie.

** Marie Snoek-de Nooy verleende vanaf 1956 een Hongaars echtpaar onderdak. Ze waren gevlucht voor de Russen. Dit zijn ze: Terry en Mickey Wunderlich uit Hongarije/Budapest, die hebben tot midden jaren 60 op de zolder verdieping gewoond.  (foto gekregen van Ge Snoek)

De 1e L.O-dag 1946. L.O.: Landelijke Organisatie tot steun aan onderduikers.  Johan Snoek, geb 1920, Govertzoon: "Die werd na de eerste keer (en dat was een massale bijeenkomst) jarenlang niet meer gehouden. De laatste jaren juist weer wel en ik ben er zaterdag j.l. geweest (mei 2007); zo'n 50 man. Het was/is een reünie van LO/LKP (Landelijke Knokploe-gen.)       album van Rie Snoek, geb 1918, Govertdr

1960 en later

1960. Marie Snoek-de Nooij Bron: gescande dia's van  fam Johan Snoek, Govertzoon

 

rechts: mooie foto ca 1965 van Marie  Snoek-de Nooij (geb 1893); bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter. Zelfde foto die Wim al in Renkum op zijn bureau had staan. Gé Wimzoon denk dat die dateert van ca 1965 na een van de vele verbouwingen. Dus ongeveer toen oma 67 jaar oud. Johan Govertzn had deze foto ook altijd bij zijn bureau staan of hangen. 

 

 

 

foto Links: 1952. moeder 08.2A.28A, Lien 08.2A.28 en Nel 08.2A.28D

van rechts naar links: Cor de Nooij (geb 1899), Marie Snoek-de Nooij (geb 1893), Mien de Nooij (geb 1889), Ko de Nooij (geb 1897) met nicht Marie Legemaat (dochter van ....?? Volgens Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter was haar grootvader, Willem de Nooij (geb 1853) een oom van Marie Legemaat; Marie Legemaat woonde in Hilver-sum) album van Rie Snoek, geb 1918, Govertdr

Vakantie Katwijk ca 1953 met gezin van Zoon Wim

Marie met Goof en Gé (foto's van Gé gekregen)