SN afkomst

Familie Snoek - Afkomst

Jacobus de Nooij schreef in zijn register (1977)

Leden van het geslacht SNOEK worden reeds rond 1640 worden genoemd als "regeerderen en bestuurderen" van de stad Gorinchem. Daarop wijzen ook de van deze geslachten bekende wapens. De mogelijkheid dat de aansluiting bij één van deze geslachten gevonden kan worden, is dan ook beslist niet denkbeeldig. 

 

Een dergelijk diepgaand onderzoek was echter niet de bedoeling van deze opzet, maar geeft misschien wel de "aanzet" daartoe.

 

Verwantschap tussen het regentengeslacht Snoeck is (nog) niet bekend. Deze stamreeks begint met Gerrit Snoek en Elisabeth Hense. zie pagina SN gen 01

Wel bekend is dat Cornelis van de Wetering en syne huysvrouw Stijntie Snoek op dezelfde datum 26-09-1723 belijdenis deden. Zij kwamen met attestatie van Molenaarsgraaf. Zij woonden aan de  Waterpoort.

 

                                                         Ouders van Johannes Snoek zijn:

I        Gerrit Snoek, geb 1668 te Gorinchem, beroep Soldaat, overl 16-2-1725 te Gorinchem

          oo te Gorinchem

          Elisabeth Hense (Heuse), geb 1675 te Gorinchem overl 11-12-1724 te Gorinchem

zie pagina bronnen

zie ook pagina register Stam Snoek