SN 09.28A Maria 7 

Maria Snoek 09.28A vervolg

Maria 7: Sciedam (vanaf 1964); voor t eest zelfst woning (1965); over de urgentie opleiding maatsch werk 1963 - 1967; Kerkelijk werker dec 1968. Geloofsleven - een ontwikkeling

Globaal overzicht van alle pagina's over Maria

Schiedam - vanaf 1964

voor t eerst in haar leven een zelfstandige woning (1965)

Diploma Maatschappelijk Werker 30 jan 1967

kerkblad over diplomering, incl beschrijving hoe zwaar die studie was

Over de urgentieopleiding maatschappelijk werk 1963 - 1967

Collega's

Inschrijving als kerkelijk werker 12-12-1968

tot 1988

1983 - 1987

Geloofsleven - een ontwikkeling

Inwijding flat  Zwaluwlaan  (juli 1991)

De Ark (kerkgebouw) werd een soort tweede  thuis - verjaardag vieren 

Herfsttijd - oogsttijd

Bijzondere ervaring en teleurstelling.

1990 – voor het eerst naar Drie MaasStede en hoe Rie dat ervaren heeft

1999 - 2000 - brief - hoe Rie zich voelt.