dN reg 2 - bijlage        (bijlage familieregister de Nooij)

Familieregsiter de Nooij - Bijlage  (over personen tot/met 04.11)

BIJLAGE

 

Uitkomsten van een onderzoek naar de afstamming van de familiën DE NOOIJ te Nijkerk, Harderwijk, Ede enz. in de doopboeken en trouwboeken van Nijkerk, in het Rijksarchief te Arnhem, op Dinsdag 16 December 1924, door Frederik Kuijper Dzn. van Hilversum.

 

Het onderzoek begint met het jaar 1672, Het wordt bemoeilijkt doordat sommige predikanten verzuimen de geslachtsnamen van de doopouders te vermelden. Het doopregister vermeldt het eerst den naam NOIJ zonder de toevoeging DE, op 9 Juni 1720. Dan beginnen de kinderen voor te komen van

 

                                      CORNELIS BOOR en

                                      ANNA CATRINA NOIJ

 

doopdatums:

9 Juni 1720           NEELTJE BOOR

18 Nov. 1721        GERRITJE BOOR

26 Nov. 1722        GEERTJE BOOR

22 Mrt. 1724         WILLEM BOOR

            1728                                                  De moeder ANNA JANSSE

19 Mei 1731         PIETER BOOR     de moeder ANNA CATRYN JANZE NOOY

11 Apr. 1732         PIETER BOOR                "     "   ANNA CATRINA JANZ

 4 Febr.1734         CORNELIS BOOR         "      "   ANNA CATRIJN

19 Mei  1735        JOHANNA BOOR          "     "   ANNA CATHRINA

  6 Juni 1736         JAGOBUS BOOR          "     "   ANNA CATRINA

 

Ook komt er een kind in voor van

                            PIETER WILLEMZE BOOR

                            EN

                            GERRITJE JANS NOIJ  (02.01)

 

19 Apr. 1721         GERRITJE BOOR

 

en voorts in de mannelijke linie een kind van

                            HENDRIK NOY

                            en

                            TEUNISJE JANS

 

21 Sept.1721    PIETERNALLA NOY

 

Het huwelijk van deze lieden kon ik niet vinden in de omgeving van dit jaartal.

Vermoedelijk zijn zij van elders ingekomen.

 

Op 9 februari 1752 gingen in ondertrouw:

 

                            JAN WOUTERZEN NOOY    I.M.   (03.01)

                            met

                            AELTJE VAN NORDE GOED I.D.  (03.01)

 

Bij de vermelding der kinderen wordt de familienaam der vrouw wel eens anders gespeld en soms geheel achterwege gelaten. Ook de naam. DE NOOY komt in verschillende spellingen voor ook als NOOIJ,

NOI, NOOI, NOOJ, steeds echter zonder DE.

 

 

 

Volgen hier de kinderen van

                            JAN WOUTERZEN NOOY    

                            en

                            AELTJE VAN NORDE GOED

                            geboren te Nijkerk.

doopdatum:

 6 Dec  1752                   GERRIT NOOJ        04.01

 9 Dec  1755                   GERRETJE NOI      04.024

25 dec  1756                   NELLETJEN NOOJ    04.03

11 juni 1758                   WOUTERUS NOIJ    04.04

23 Dec. 1759                  EVERT NOOIJ             04.05

28 Sept.1760                  HEYMEN NOOIJ      04.06

11 Apr. 1762                  MARIJTJE NOOIJ    04.074

20 Juli 1763                   JANNETJE NOOIJ    04.08

 9 Jan. 1765                    DIRCK NOOIJ          04.09

18 jan. 1770                   DERK NOOI        04.10

 3 Dec 1771                   JANNETJE NOOIJ    04.11

 

Van deze kinderen vinden wij vermeld dat 15 Mei 1778

"JAN ROSENHOET J.M. te Nijkerk, doch onlangs gewoond hebbende te Amsterdam",

ondertrouwde met "GERRITJE NOOIJ J.D. te Nijkerk

en op attest van Amsterdam 8 Juni getrouwd zijn.

 

Kinderen van:                 JAN ROSENHOET

                                      en

                                      GERRITJE NOOIJ

                                      geboren te Nijkerk          (zie register bladz 3 - no 2; RS)

 

geboortedatum:                                                                               

8    Mrt. 1779                           GEERTJE ROSENHOET         gedoopt       10 mrt

15  Juni 1780                           JAN ROSENHOET                           "        21 juni

8    Mei 1781                           JAN ROSENHOET                           "        13 mei

30  Oct. 1782                           AALTJE ROSENHOET           "         3 Nov

29  Dec.               1784                     AARD ROSENHOED                      "         1 jan 1785                              

21  Mrt. 1786                           HENDRIKJE  ROSENHOEDT "        22 mrt

26  Mrt. 1787                           HYMEN ROSENHOEDT                 "          1 apr

14  Sept.               1789                     AARTJE ROOZENHOED                "        20 sep

13  Juni 1792                           AARDJE ROOSENHOED                "        17 juni

 

 

 

Op 9 Mei 1783 ondertrouwden te Nijkerk     JACOB VAN GELDER J.M. en

                                                                  NELLETJE DE NOOIJ J. D.

beiden te Nijkerk, doch. onlangs te Amsterdam. Zij zijn getrouwd op 1 Juni op attest van Amsterdam.

 

Voor het eerst DE NOOIJ.

 

Kinderen van:       JAC0B VAN GELDER

                            en

                            NELLETJE DE NOOIJ                      (zie ook familie register, blz 3 - nr 3; RS)

                            geboren te Nijkerk

 

Geboorte datum:                                                                  Doopdatum:

6 sept.1784           ANTJE VAN GELDER                       12 Sept.

25 Dec. 1785        JAN VAN GELDER                              1 Jan.

16 Nov. 1786        AALT VAN GELDER                        19 Nov.

                            ge t. GEURTJEN VAN GELDER

8 Juli 1791            AALTJE VAN GELDER                   10 Juli

                            de moeder DE NOOY

19 Dec 1793         JAN VAN GELDER                            5 Jan.

                            de moeder DE NOOIJ

17 Jan. 1797         AALT JE VAN GELDER                   22 Jan.

 

Met 1797 zijn de onderzoekingen  opgehouden.

 

Op 24 febr. 1785 ondertrouwden te Nijkerk EVERT DE NOOIJ J. M.

                                                                  en

                                                                  HARMIJNTJE SCHOUTEN te Nijkerk.

Zij zijn getrouwd op 13 Mrt. d.a.v. Verder zijn naam NOOY en DE NOOIJ.

 

Kinderen van:       EVERT (DE) NOOIJ                         (zie ook familieregister blz 3 en blz 17; RS)

                            en

                            HARMIJNTJE SCHOUTEN

                            geboren te Nijkerk

Geboortedatum:                                                        Doopdatum:

2 Jan. 1786           AALT JE DE NOOIJ                8 Jan.

25 Dec 1786         DIRKJE NOOIJ                        31 Dec.

9 Sept. 1788          JOHANNA NOOIJ                    14 Sept.

 

HARMIJNTJE  SCHOUTEN is daarna overleden. Op 4 Mei 1792 ondertrouwden EVERT DE NOOIJ, weduwnaar van HARMIJNTJE SCHOUTEN, en HENDRIKJE JANS, beiden te Nijkerk. De toevoeging J. D. staat niet achter de naam van de bruid. Zij had reeds een kind. Het paar is 23 Mei 1792 getrouwd.

 

Kind van:              EVERT DE NOOIJ

                            en

                            HENDRIKJE JANS

Geboortedatum:                                                       Doopdatum:

9 Mrt. 1792           RIKTJEN DE NOOY               28 Mei

 

Omdat het archief dien dag gesloten werd, kon het onderzoek op 16 Dec. 1924 niet verder dan 1797 worden voortgezet. Wel werd nog genoteerd dat op 15 Dec. 1799 in ondertrouw gingen:

 

            DIRK DE NOOY en        04.10                                (zie ook familieregister blz 3 en blz 4; RS)

            GEERTJE VAN DUSSCHOTEN,  04.10 beiden geboren en wonende alhier (Nijkerk).

 

GEERT JE VAN DUSSCHOTEN was  30 Apr. 1772 geboren (en 6 Mei gedoopt) aan: RIJK VAN DUSSCHOTEN en GIJSBERTJE STEVENS. Als doopgetuige trad op Gerrit.je Plattenburg. Aan RIJK VAN DUSSCHOTEN werden meer kinderen geboren, niet nader genoteerd.

vorige pagina dN reg register 

lees verder dN reg 3