Handschrift

 

Het viel me op dat mijn handschrift veranderde. Ik ging steeds kleiner schrijven. Als iemand daar wat van zei, haalde ik mijn schouders op. Wat moest ik anders? Het was zo en waardoor wist ik niet.

En daar is mijn refrein weer… Na het starten met levodopa werden mijn geschreven letters weer groter!