dN Loosdr

Loosdrechtse Tak (?) fam de Nooij

Omdat Loosdrecht en de TV uitzending over Tineke de Nooij een paar keer genoemd wordt, hieronder het weinige materiaal dat ik er over op foto heb. Volgens mij is het geen directe familie of 'heel ver weg' :-). De TV heeft onze familie er bij gehaald, om wat verhalen te hebben. Denken we. Vandaar het stippellijntje. Onderaan deze pagina een brief over de stamboom en afsplitsing. 

Kopie van de brief ontvangen van Jan en Ellen, kort na de familiereunie in April 2009. Jan is een broer van Marijke, een kleinzoon van Jan de Nooij en Cor Weeda uit Bennekom.  (Ria Snoek, geb 1954, Johandr - cusrief is van Ria)

Mevrouw J. Aanstoot-Vogel heeft de nazaten van Wouterus de Nooij uitgezocht. Ws is het een reactie op de ontvangst van het register (de stamboom) van Ko en Anke de Nooij) dat Zwerus haar stuurde. 

***************************

Holten, 10-12-1996

Geachte heer de Nooij   (ws was deze brief gericht aan Zwerus de Nooij)

 

Hierbij stuur ik U de reeds lang geleden beloofde gegevens over de nazaten van Wouterus de Nooij (04.04). Helaas heb ik nog niet de plaats en overlijdensdatum van Wouterus kunnen achterhalen. (1) Ook ontbreken nog verschillende gegevens van zijn zoon Jan en diens vrouw Saalting (?). Mocht ik die nog te weten komen, dan krijgt u die alsnog. Of andere kinderen van Wouterus nog nakomelingen hebben is niet door mij uitgezocht. Misschien begin ik daar nog eens aan, als ik de stamboom van de 'Vogels' klaar heb!

 

Bovenaan de stamboom staat

            Pieter Dircksz, geb Naarden 1595, overl 1674

            Getr met          1. Jannetjen Hendricks

  1. Oetjen Jans

 

Hun zoon: Dirck Pietersz  1619  - 1667/9

            Getr met          Geertje Rijkers          

 

De verbinding tussen deze tak en die van ons is mij niet bekend. 't Kan zijn dat  Hendrick een zoon was uit het 1e huwelijk van Pieter Dircksz, omdat zijn moeder Jannetje Hendricks heette  (dus nog iets om uit te zoeken)

 

Na Jan Wouterus (zie stamboom) splitst de Veluwse tak zich in de tak van Wouterus en de tak van Derk, waar u van af stamt.

Op de papieren die ik van u kreeg staat het wapen van de Nooij: 'alliantie wapen Adriaan de Nooij'. Ik denk dat dat behoort aan Adriaan (1685-1754), de kleinzoon van Dirck Pieterszoon. Volgens "van Dale" betekent wapenalliantie: "huwelijks wapen, waarin het wapen van de man en dat der vrouw verenigd zijn onder het helm teken en 't dek- of helmkleed van de man". Maar van Welke echtgenot? Grietje Willems de Jong  of Maria Pieters Oostveen? Op de stamboom staat alleen het linkergedeelte, wat dus eigenlijk het bovenstaande betreft. Dit gedeelte zou ook op de grafsteen van Dirck Pietersz  in de kerk in Loosdrecht (in de zg ereloge) staan. Hij was "geldlener"; Adriaan (was) belastinginner en woonde Keizersgracht 649 in Amsterdam. In 1748 zouden bij een oproer bij hem de ramen zijn ingegooid, volgens 3 getuigen. Later verhuisde hij naar Loosdrecht. Dit werd verteld tijdens de TROS-tv-uitzending over de familiegeschiedenis van Tineke de Nooij. Haar stamboom staat uitgebreid vermeld.

't Is me niet gelukt de stamboom in zijn geheel te laten kopiëren. Ik hoop dat u uit de drie delen wijs kunt worden.

Helaas kan ik niet typen, maar misschien hebt u wel iemand  die de bladen I,II en III uit kan werken, zodat u uw familieregister kunt vervolgen met blz 20 enz.

 

Ik hoop dat ik u met deze gegevens een plezier heb kunnen doen.Nogmaals hartelijk dank voor he toesturen van uw stamboom gegevens.

U prettige kerstdagen en een voorspoedig 1997 toe wensend, samen met uw familie.

Met vriendelijke groeten,

J.Aanstoot-Vogel

 

*************************

 

  1. Plaats en overlijden datum van Wouterus: Overleden Hillegom 2-6-1826 (bron: J. Aanstoot Vogel).

Deze informatie staat ook op internet: "wouterus de nooy" : informatie, afbeeldingen en citaten 

Nooij, Wouterus Nooij, Wouterus de Nooy, Wouterus Noord-s Nijkerk 1758-06-11 Hillegom 1826-06-02 gegevens verstrekt door J. Aanstoot-Vogel, Holten (corr. ...
www.kunstbus.com/cgi-bin/locate.cgi?s=%22wouterus%20de%20nooy%22 - 8k -