SN 09.28A Maria 2

Maria Snoek 09.28A vervolg

Maria 2: foto's 1919 - 1925, overlijden vader 1923 en hoe Marietje hem miste (en eerste geloofscrisis), school Gorcum, lagere school Renkum 1926 - 1930, brief aan opa. 

Globaal overzicht van alle pagina's over Maria

 

ca 1919 met moeder Maria

ca 1919

Met haar oma Jannigje Snoek-de Kool bron: plakboek Rie (digitaal album nr 24)

boven: 5 maart 1919 Marietje met moeder Maria

rechts: ca 1920-begin 1921: Johan (geb 1920) en grote zus Marietje  bron: plakboek Rie (digitaal album nr 24)

Overlijden vader en hoe Marietje hem miste

bron: plakboek Rie (digitaal album nr 24)

boven: School Gorcum, met tante Nel Snoek (onderwijzeres) en Marietje (bron: fotoalbum Rie Snoek, digitaal album nr 24)

links: Wim, Johan, Rie - 1925 Bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918

1925 Marietje en Wim

 

Lagere school Renkum

brief aan opa in Ede

Brief van Rie1 aan haar Opa en tantes (eindnoten zijn van Ria Snoek, geb 1954, Johandochter)

 

Dinsdag 30 april 1929

 

Lieve Opa2 en tantes

 

Ik ben overgegaan en nu zit ik al in de zesde klas3 bij meester Teppema. Ik ben er toch zoo vreeselijk blij4 om. Van Moeder mochten we als tractatie ieder een ons koekjes kopen; nu, ik koos frou frou en Johan wafels en Wim chocoladekoekjes met biscwie er in en toen mochten we ieder een keer presenteeren.

Vanmiddag hebben we lezen gehad en ik had er (een) acht voor en de anderen allemaal lagere cijfers5.

Ik heb nu leeren fietsen, tenminste, Vrijdagavond heb ik er de eerste les in gehad maar ik kan er nog niks van.

Als ik het goed kan kom ik ook eens naar Ede. Dan kom ik met An Capel.

(vervolg transcriptie brief)

Moeder zegt, dat dat een dochter van Gerritje Willemsen is. Die heeft een tante in Ede wonen. Dan gaat zij naar haar tante en ik naar mijn lieve grootvader.

Nu dag Opa de groeten en een dikke kus van uw kleinkind Marietje Snoek

*******************

Op de achterkant een briefje van Wim6:

Lieve Oopa en tantes

Ik ben over, ik zit nu in de tweede klas7 en we mochten ... koopen

Ik heb wel een mooi rapport

Nu dag opa een kusje van Wim

*****************

  1. Marie Snoek, geb 1918, Govertdochter
  2. Opa de Nooij in Ede
  3. Dat is nu groep 8
  4. gedurende het 5e leerjaar was Rie maar weinig op school geweest (vanwege het tramongeluk, dat haar een deel van haar voet kostte). Ze had dus wel een reden om te denken dat  ze zou blijven zitten!)
  5. Leuke manier om niet te zeggen dat je het hoogste cijfer had!
  6. Wim, broer van Marietje, geb 1922 (Govertzoon)
  7. Nu groep 4

de Christelijke lagere school Renkum 1929. Schoolfoto met meester Teppema, meester van Dam en juffrouw de Roos; bij Wim (geb 1922), Rie (geb 1918) en Johan Snoek (geb 1920) staan pijltjes. Op het bordje vooraan staat (denk ik) Christelijke School Renkum, V. Wat die V betekent? Want zo te zien staan alle leerlingen van de school erop - blijkbaar met 3 dubbele klassen (nl 3 onderwijzers...?)

Antwoord van Johan Snoek (Govertzoon, geb 1920): De school had pl.m. 120 leerlingen maar voor de foto werden kinderen uit hetzelfde gezin bij elkaar gehaald zodat de ouders alleen die ene foto hoefden te kopen - en betalen. Dat waren dus kinderen uit verschillende klassen. Men was zuinig!                                      Bron: familiealbum van Rie Snoek, geb 1918, Govertdochter