SN 08.2A.28E

Hendrik Alibert en Johanna Petronella Both  08.2A.28E

Hendrik Alibert werd geboren te Gorinchem 8.1.1894, overleden te Leerdam 21.6.1933 Gereformeerd. Beroep: Onderwijzer, Manufacturier

gehuwd te Gorinchern 3.2.1920 met
Johanna Petronella Both geb te Nieuwendijk  29.5.1897, overl 17-1-1993 te Voorburg  dochter van Adriaan Gerrit Both en Johanna Pieternella Hector

Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Regionaal Archief Gorinchem Algemeen Gemeente: Gorinchem Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 12 Aangiftedatum: 09-01-1894 Kind Hendrik Alibert Snoek Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 08-01-1894 Geboorteplaats: Gorinchem Vader Johannes Martinus Snoek Moeder Jannigje de Kool

Bron Jan Snoek

 

links: trouwboekje Johannes M Snoek en Jannigje de Kool

Burgerlijke stand huwelijk en overlijden

Hendrik Alibert Snoek Gehuwd op 3 februari 1920, Gorinchem, met Johanna Petronella Both (Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Regionaal Archief Gorinchem Algemeen Gemeente: Gorinchem Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 03-02-1920 Bruidegom Hendrik Alibert Snoek Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Gorinchem Bruid Johanna Petronella Both Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Almkerk Vader bruidegom Johannes Martinus Snoek Moeder bruidegom Jannigje de Kool Vader bruid Adriaan Gerrit Both Moeder bruid Johanna Pieternella Hector)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Algemeen Gemeente: Leerdam Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 51 Aangiftedatum: 22-06-1933 Overledene Hendrik Alibert Snoek Geslacht: M Overlijdensdatum: 21-06-1933 Leeftijd: 39 Overlijdensplaats: Leerdam Vader Johannus Martinus Snoek Moeder Jannigje de Kool Partner Johanna Petronella Both

foto 1916. bron het familie-register van  Jacobus de Nooij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto zonder datum.

Bron: album van Go Schreurs-de Nooy, map 14

Henk Snoek en An Both met hun twee oudste kinderen (Greet, 1921) en Jantine (1922), Rechts An de Nooy-Snoek 08.2A.28H en Ko de Nooy, die toen pas getrouwd waren Bron: album van Go Schreurs-de Nooy, map 14

Over Henk Snoek

info van Johan Snoek, Govertz, geb 1920: “We noemden hem oom Henk, in tegenstelling tot oom Hendrik de Nooij te Heelsum. Deze oom Henk in Leerdam gold als de slimme jongen uit de familie. Hij zat in de gemeenteraad o.a. Helaas stierf hij jong.”

Go de Nooy, Jacobusdr: oom Henk die ik mij eigenlijk niet kan herinneren, is erg jong overleden, ik was toen 9 jaar. Wel weet ik, dat hij een zomer in Ede logeerde en wij hem dan op de fiets de berg op duwden. Hij fietste met één been,  zijn andere been had tbc      

Bron: album van Go Schreurs-de Nooy, map 14  (zie ook in memoriam hieronder)

zie ook familiekroniek - verhalen over geneatie VII

In memoriam

In Memoriam Hendrik Alibert Snoek uit ‘De Leerdammer’, nieuws- en advertentie blad voor Zuid-Holland en Gelderland, 24 juni 1933    Bron: album van Go Schreurs-de Nooy, map 14

IN MEMORIAM HENDRIK ALIBERT SNOEK.

8 Januari 1894 — 21 Juni 1933.

Hendrik Alibert Snoek is in den nog jeugdigen leeftijd van 39 jaren van ons heengegaan. De slag is niet onverwachts gevallen, reeds maanden vreesden wij het ergste; een gevreesde ziekte met een daarbij gepaard gaand smartelijk, doch ge­duldig gedragen, ziekbed heeft het lichaam ge­sloopt, totdat hij op 21 Juni is ontslapen in vol­len vrede, achterlatende zijn vrouw en 5 kinde­ren. Terwijl wij deze regels schreven, gaan onze gedachten naar dit zwaarbeproefde gezin, waar een liefdevol en voorbeeldig huisvader is weg- genomen. Wij wenschen de weduwe sterkte toe, om dezen slag geduldig te dragen; en de kinde­ren, dat zij hun vader zullen gedenken als een lichtend voorbeeld op hun levenspad.

Hendrik Alibert Snoek was geboren in Gorinchem en werd opgeleid voor het onderwijs. Na het behalen van de lagere acte was hij onderwij­zer eener Christelijke school, achtereenvolgens te Bennebroek, Capelle a. d. IJssel en Bodegra­ven. Lang heeft hij evenwel het onderwijs niet gediend, want reeds in 1918 vestigde hij zich te Leerdam als directeur der N.V. Manufacturen-handel v.h. Gebrs. Snoek.

Toch bleef hij zich voor onderwijszaken inte­resseeren. In 1920 werd hij benoemd als bestuurs­lid der School met den Bijbel (Bergstraat) en na het tot stand komen eener fusie met een andere Onderwjjsvereeniging, werd hij secretaris van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Leer­dam.

Zijn groote kennis en heldere inzichten bleven niet onopgemerkt. Al spoedig werd hij aangezocht door de A.R. Kiesvereeniging, om zich voor den Gemeenteraad candidaat te laten stellen. Hij deed zijn intrede in den Raad op 4 September 1923 en werd sindsdien telkens herkozen. In de raads­vergadering van September I931 werd hij be­noemd tot wethouder meer speciaal belast met de bedrijven.

Gevoegelijk kon de heer Snoek gerangschikt worden onder de beste raadsleden. Zijn redevoe­ringen waren doorgaans kort, maar zeer zake­lijk. Hij stelde de zaken zuiver en dan gaf hij er niets om, of hij met anderen of met partijgenooten van meening verschilde. Alle leden van den Raad waardeerden zulks en dit kwam wel het beste tot uiting, toen eenigen tijd geleden, bij een zakelijk conflict, de leden der linkerzijde zich haastten daarbij de verklaring af te leggen, den heer Snoek te beschouwen als de meest sympa­thieke figuur uit den Raad.

De heer Snoek was in den Raad een expert op onderwijsgebied en in financiële zaken, steeds werden zijn woorden met aandacht door zijn me­de-leden aangehoord en deze woorden legden ge­wicht in de schaal.

Hendrik Alibert Snoek vinde rust en vrede.

 

 

Na langdurig, zeer smartelijk lijden overleden op 39 jarige leeftijd - 21-6-1933 (Leerdam)....

Bron: album van Go Schreurs-de Nooy, map 14

 

 

 

rechts:overlijdenskaart tante An Both, 29-5-1897 - 17-1-1993, weduwe van Hendrik Alibert Bron: album van Go Schreurs-de Nooy, map 14

foto graf:   [online-begraafplaatsen.nl] Informatie over grafid 23867, foto gekregen van Henk Schaaij.

verder lezen:

 

personenlijst Snoek

Familie kroniek 01 - stamboom stamboom Snoek gen I-VII (ook ouders Jannigje en hun kinderen)

Familiekroniek 01 foto's - foto's 7e en 8e generatie

Familiekroniek 01c verhalen over Verhalen over 8e generatie

 

Pagina 07.2A - ouders van 8e generatie Johannes Martinus Snoek en Jannigje Snoek-de Kool

 

08.2A 28    Engelina Cornelia  (Lien) en  Boudewijn Dirk Monshouwer (meerdere pagina's)

08.2A 28A  Govert Johannes en Maria de Nooij  (meerdere pagina's)

08.2A 28B Johannes (jong overleden)

08.2A 28C Johannes (Ridderkerk) en Govertje  Johanna Bikker

08.2A 28D   Pieternella Willemina (Nel)

 

08.2A 28F Anna (jong overleden)

08.2A 28G Johannes Martinus (jong overleden)

08.2A 28H Anna Neeltje Gerredina en Jacobus de Nooij (meerdere pagina's)

08.2A 28J Johannes (Jan) en Alida van Andel (meerdere pagina's)