dN gen 07-1

De Nooij. 7e generatie. Willem dN en Maria Doornebal

foto's en verhalen , oa over de Doleantie 

 

inhoudsopgave (globaal) van deze pagina
   
personalia dN gen 07-1
Geboren Overeem, geecht bij huwelijk ouders dN gen 07-1
opvoeding door grootouders dN gen 07-1
2e huwelijk moeder dN gen 07-1
   
Maria Doornebal, Utrechtse muts, Veluwse muts dN gen 07-2
Over Maria Doornebal dN gen 07-2
liefdesbrief 1878 dN gen 07-2
Recept tegen schurft dN gen 07-2
aanstelling bij de raad van beroep Ongevallenverzekering 15-5-1903 dN gen 07-2
40 jaar getrouwd dN gen 07-2
   
Verfhandel en schildersbedrijf 1908  dN gen 07-3
Firmanten Fa W. de Nooij 1927        dN gen 07-3
Overdracht bedrijf 1919                        dN gen 07-3
Afspraak 1921 en betaling p jaar  dN gen 07-3
Foto: Willem in zijn werkplaats dN gen 07-3
   
   
Doleantie 1887 en toespraak ivm 50 jaar doleantie, uit de NH kerk gezet 1895 dN gen 07-4
gestenigd na doop van Jan dN gen 07-4
Uit NH kerk gezet dN gen 07-4
Herdenking 50 jaar Doleantie  (1937) dN gen 07-4
   
Enveloppen, brieven dN gen 07-5
overlijden Maria en Willem dN gen 07-5
afscheidsbrief van Willem aan zijn kinderen 1933 (zeer gelovig) dN gen 07-5
Schilderijtjes  (door Willem geschilderd ) dN gen 07-5
   
in memoriam en herinneringen (1963 en 2006) dN gen 07-6
Foto: Willem in zijn werkplaats dN gen 07-6
   

06.02  Ouders van Willem:

Zwerus de Nooij geb  19-11-1826, overl 28-2-1855 en Willemina Overeem  geb 13-5- 1831, overl  28-1- 1897 

07.02

Willem de Nooij (geb Lunteren 23-10-1853 ge-echt** 1-12-1854, overl 7 febr 1944) x 6-2-1880 met

Maria Doornebal geboren in Doorn 11-5-1857; overl Ede, 30-1- 1928 

dochter van Pieter Doornebal en Jannetje van Harten

Willem vestigde zich in 1879 te Ede; Maria kwam uit Doorn 

 

     Uit hun huwelijk werden geboren, te Ede:  (lijst uit de familiekroniek; meer informatie en data volgen nog)

 1. Willemina 1881 - 1885  08.02.21
 2. Piet                     1883 - 1934; gehuwd met Maria Mulder (overl 1973)  08.02.22
 3. Joh.  Elisabeth      1884 -  1951;   gehuwd met Hendrikus Wilms (overl)   08.02.23
 4. Zwerus 1886 - 1964;   gehuwd met Costera Cozijnsen,(overl 198?)  08.02.24
 5. Jan 1887 - 1940;   gehuwd met Cornelia Weeda, (overl)  08.02.25
 6. Willemina          1889 - 1968;   ongehuwd  08.02.26
 7. Hendrik 1891 - 1977;   gehuwd met Anna Brünink (overl)  08.02.27
 8. Maria (genoemd

          naar haar Moeder) 1893 - 1973;   gehuwd met Govert J. Snoek, (overl 1923)  08.02.28

 1. Jan Willem          1895 - 1984; gehuwd met Hendrika Velthuis, (overl 15-4-1949);  08.02.29

                                                         daarna met Hermien Buter (overl 1988)

 1. Jacobus 1897 - 7 okt 1984;   gehuwd met Anna N.G. Snoek (overl 1990)  08.02.30
 2. Comelia 1898 - 13-3-1994; ongehuwd; apothekers assistente, 1931  08.02.31
 1. Johanna Gysbertha1900- 1949; ongehuwd; boekhoudster  08.02.32

trouwboekje van Willem en Maria

Willem 07.02 kreeg bij zijn geboorte de naam Overeem. Bij het huwelijk van zijn ouders werd hij ge-echt en kreeg hij de achternaam van zijn vader, de Nooij. 

 

 

 

Huwelijksacte en mogelijke oorzaak van het late huwelijk fotoblad 06.02

bij het huwelijk van zijn ouders 06.02 kreeg Willem de naam van zijn vader, de Nooij.  

Over opvoeding door grootouders en 2e huwelijk van Willems moeder

Na overlijden van Zwerus  hertrouwde Willems moeder  (Wilhelmina Overeem) met Gerrit van Raaij. Zij kregen een dochter Cornelia en zoon Joahnnes (Jo van Raaij). Tante Cor is vernoemd naar deze Cornelia , de halfzus van haar vader Willem.

 

Willem de Nooij bleef na het overlijden van vader Zwerus  bij zijn grootouders wonen, in het huis waar later hun dochter Heintje woonde met Oom Ordelman.

***************

Johannes Overeem (1803 - 1893)  had een winkel aan huis met o.a. brandewijn (o.a als middel tegen luizen!). een wolkammerij in huis en hij had turfvelden  02. familie de Nooij (de Nooy) stamboom in Ederveen en hij was beëdigd Rijksschatter (landerijen)  (taxateur; RS). Tijdens lange wandeltochten onderwees Johannes zijn kleinzoon Willem in het Christelijk geloof (er waren toen geen christelijke Scholen).

Zijn vrouw (Elisabeth Lentink uit Dordrecht, geb 1798) werd 89; ze was iets ouder dan hij

**********

op een ander blaadje van tante Rie staat:

dagboek moeder:

Grootouders opa: Willem Johannes Overeem en Elisabeth Lensink.

Hun oudste dochter werd naar hen vernoemd: Johanna Elisabeth (tante Bets)

Ouders opa: Zwerus de Nooij en Willemina Overeem

(zie ook familiekroniek)

Johan de Nooij vertelt:  (bron nr 4)

Zwerus en Willemina gingen in Ede wonen, waar Zwerus schilder was. Na zijn overlijden ging Willemina met zoon Willem terug naar haar ouders in Lunteren, die hem verder liefdevol opgevoed hebben.

Moeder Willemina had haar zoon genoemd naar zijn grootvader Willem Lensink, en niet naar grootvader Rijk de Nooij. De verhoudingen waren ook niet geweldig, Rijk vond dat zijn zoon Zwerus beneden zijn stand was getrouwd!

Willem mochtwel bij zijn grootouders de Nooij logeren, maar alleen als hij te voet!!  van Lunteren naar Nijkerk kwam (bijna 5u lopen, 24km).

Wat ook kwaad bloed zette: Willem Lensink schijnt eens hardop te hebben uitgeroepen:

“Met die de Nooij kan ik op aarde niet overweg; in de hemel zal het wel moeten".

**********

Weduwe Willemina ging de kost verdienen als dienstbode, en trouwde in 1863  met weduwnaar Gerrit van Raaij uit Ede (zie pagina 06.02)

Het contact tussen Willem en zijn moeder was altijd hartelijk: na het overlijden van Gerrit in 1872  kwam zij regelmatig een handje helpen in het grote huishouden aan de Torenstraat.

Willem heeft tijdgenoten van Napoleon gekend, en gebruikte nogal eens woorden van Franse afkomst.. Maria Doornebal  rekende vaak in stuivers in plaats van in guldens. Iets kostte bijvoorbeeld 20 stuivers (in plaats van een gulden).

Willem wist te vertellen dat zijn familie in 1855 veel evacuees moest opvangen uit de Gelderse Vallei. De hele Betuwe, het land van Maas en Waal, de Gelderse Vallei en een deel van Amersfoort stonden toen onder water!

verder lezen

naar pagina dN gen 07-2

naar pagina dN gen 07-3

naar pagina dN gen 07-4

naar pagina dN gen 07-5

naar pagina dN gen 07-6

Familiekroniek - met verhalen over Willem  de N en Maria D

Familie kroniek foto's Willem  de N en Maria D

Familiekroniek - herinneringen van dochter Marie aan haar vader Willem 

als je na de verhalen over Willem en Maria doorklikt naar de volgende pagina, kom je op een pagina met foto's 

 

stamboom Maria Doornebal

naar 8e generatie - na deze pagina 11 aparte pagina's van zoons en dochters Willem en Maria