Vergoeding van kosten

Hulpmiddel aanvragen via de WMO of PGB ; lenen of kopen

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. (bron).

Ook onderstaand stappenplan vond ik op de zorgwijzer (bron).

 

WMO aanvragen:  zorgwijzer