dN gen 06 - USA

De Nooij - Pella USA

Archiefje van Bep Langkamp-de Nooij 

Met Bep Langkamp (dochter van Jan de Nooij 08.02.25 en Cor Weeda) heb ik een tijdje gecorrespondeerd via de email. Ze was heel enthousiast over familie die ze in de USA gevonden had, ze was er ook op bezoek geweest. 

briefje bij de foto's - april 2009

Bep was teleurgesteld toen ik haar schreef dat ik de link met onze familie niet kon vinden. Toen antwoordde ik, dat het daarom toch best familie zou kunnen zijn. Allen zag ik het verband nog niet. 

Op een gegeven moment kreeg ik een enveloppe uit Amerika, vol met foto's en knipsels. "Mijn kinderen gooien het straks toch weg. Jij bewaart het tenminste". 

Uit eerbetoon aan Bep, zet ik haar archiefje daarom ook op deze site.

Stamboom Lena de Nooij

april 2011 gevonden op Geneanet

Bep Langkamp-de Nooij en Lena Kelderman-de Nooij

Joop Langkamp met Lena Kelderman

Lena K-de N , Andrew de N en John de N

Joop bij het vroegere huis van Lena

Lena K-de Nooij en broers John en Andrew de Nooij

foto's 1996

Geschiedenis van Pella

In de zomer van 1847 vestigde een groep immigranten uit Nederland zich in Marion County, Iowa, aan de grens tussen de rivieren Des Moines en Skunk. In hun eigen land werden zij vervolgd vanwege hun religie, omdat zij andersdenkenden waren over de staatshervormde kerk, en daarom noemden zij hun nieuwe thuis Pella, de naam ontleend aan een bijbelse toevluchtsoord. Op het zegel van hun nieuwe stad schreven ze de woorden ‘In Deo Spes Nostra et Refugium’, oftewel ‘In God, onze hoop en toevlucht’.

Onder de toenmalige Napoleontische Code ontzegde de regering het recht van de andersdenkenden om in groepen van meer dan 19 personen bijeen te komen. Het proces tegen Scholte werd tot testcase van de dag gemaakt. Hij werd schuldig bevonden en kreeg drie weken gevangenisstraf.

Gedurende de volgende tien jaar aanbaden de andersdenkenden waar en wanneer ze maar konden. Omdat hen de toegang tot reguliere kerken werd ontzegd, hielden zij hun diensten in huizen, schuren, onder hooischuren of onder de blote hemel. Op een gegeven moment was Scholte aan het prediken vanuit een boerenkar toen een soldaat kwam en de mensen beval zich te verspreiden. Toen ze weigerden, sneden de soldaten de kar in splinters, waarbij Scholte met het wrak ten onder ging.

Eind april 1847 vertrok de groep naar Amerika. 

Vanuit Baltimore namen de kolonisten de trein naar Columbia, Pennsylvania, waar ze op overvolle rondvaartboten werden gedreven – heel anders dan de rondvaartboten die ze in Nederland gewend waren! In Pittsburgh werden ze over de rivier de Ohio naar St. Louis vervoerd.

Hier bleven ze een aantal weken terwijl ze besloten waar ze heen wilden. 

 

Dit vrhaal gaat nog heel lang door. zie https://www.pellahistorical.org/historyofpella