SN 04c Gorc

Gorcum - bezoek van Jaap Meijer - juli 2008

Jaap Meyer, kleinzoon van Ko de Nooy en An Snoek

uit een email van Jaap:

 

De familie Snoek had  een zaak op de hoek Hoogstraat - Langendijk 1a met een uitzicht op de brug over de Linge, die uitmondt in de oude haven waar dus onze voorvader havenmeester was (waarover zo meer).

En natuurlijk dat had ik dan ook zelf kunnen nagaan. Zoals jij gisteren vertelde: dat daar nu nota bene Prénatal-het Linnenhuis is gevestigd is volgens mijn moeder puur toeval (?!).. Maar toch is dat natuurlijk wel erg bijzonder, omdat wij als kinderen van de Meijers boven de eerste Prénatalzaak in Groningen geboren zijn (Pa met broer en zus zijn oprichters van deze franchiseorganisatie; ook de Meijers zaten dus evenals de Snoeken in manufacturen en textiel)!

P.S. Voor Irene, Marjolijn en Karin (cc: ) Zie de Oryx files voor de foto: (pagina bestaat in 2024 niet meer)

Het huis aan de Kalkhaven (gedempt in 1870; de deftige buurt van Gorkum) heb ik niet gevonden, omdat het nummer dat ik had (nr 382 ?) mogelijk niet meer klopt? Tante Rie had het over een huis naast de school. Op een oude ansichtkaart staat deze school afgebeeld. Maar vanochtend las ik in de Oryx files er meer over(..). te laat die info t.b.v. bezoek gisteren. Wat een verhaal van de NSB-er en Mussert die er kwam en de verbrande Mein Kampf!

 

Wellicht toch iets nieuws voor het familiearchief?

Na een zakelijke afspraak van mij in de binnenstad aan de Robberstraat op de hoek van de Kalkhaven (!!) heb ik dus gisteren, zoals ik me had voorgenomen, een mooie stadswandeling gemaakt, en enkele foto's gemaakt. Ik heb in een antiquariaat een fotoboek van oude ansichtkaarten gekocht met o.a. mogelijk de winkel van toen?

Daarna ben ik het stadsarchief ingedoken. Daar heb ik meerdere originele documenten van feb-mrt 1814 gelezen (dat is op zich al een ervaring wanneer je van oude boeken en geschriften houdt zoals ik). Het waren documenten van de nadagen van de oorlog rondom de strategisch gelegen vestingstad Gorkum waar Napoleon met zijn leger hier het langst heeft standgehouden. Dus ik wilde wat meer lezen over de (mogelijk?) moord van de Pruisen op onze gezamenlijke voorvader die toen havenmeester was. Ik had ook een andere voorvader of –moeder kunnen nemen, maar Jan (Johannes Gerritsz) Snoek past toch wel bijzonder goed in de familietraditie van de de Nooijen en Snoeken in hun heldhaftige verzet in de oorlog! Ook Tante Rie sprak nog uit haar herinnering over het feit dat hij bij het overzetten van de Fransen (een maand na de capitulatie dus) door de Pruisen verdronken is in het kader van de tactiek van de verschroeide aarde (de tactiek van de verschroeide aarde is een militaire tactiek waarbij in het gebied dat aan de vijand moet worden opgegeven alle zaken van militaire en economische waarde vernietigd worden. De vijand kan hier dan geen gebruik meer van maken, waardoor zijn logistieke aanvoerlijnen steeds langer en zwaarder belast worden -Wikipidia-).

 

Het familieverhaal is als volgt (volgens mij door mijn grootvader Ko in zijn onderzoek in de 70-er jaren wellicht opgetekend): Bij de bevrijding door de Pruisen, hebben de Pruisen hem in het kader van de verschroeide aarde tactiek verdronken. De Pruisen hebben hem in maart 1814 over de Merwede gezet, zodat de Fransen geen gebruik konden maken van zijn diensten.

 

Uit de documenten van gisteren kan ik de moord door verdrinking (nog) en/of een verschroeide aarde tactiek van de Pruisen en/of Fransen niet vaststellen. Ik had slechts kort de tijd en kon maar even een blik op een grote stapel geschriften en boeken slaan. Dat detailonderzoek vraagt dus om meer tijd in het stadsarchief. Of weten jullie er meer van?!

 

Naast de overlijdensacte, ondertekend door de dienstdoende ambtenaar Johan Hendick Snoeck (de adellijke tak?!) zijn de Resolutiën en notulen van de gemeenteraad van 22 maart 1814 interessant, waarin ik iets over Jan Snoek vond. Kort na de capitulatie van de Fransen (tussen de generaals Rampon en Zielinsky werd op 4 februari 1814 een verdrag ondertekend) trokken de Fransen zich uiteindelijk op 20 februari terug en herneemt Gorkum 'hare plaats onder de vrije Nederlandsche steden' in.

Een maand later dus, op 21 maart overlijdt Jan Snoek en gaat de gemeenteraad voortvarend te werk. Dat blijkt uit dit schrijven waarbij men al op 22 maart (één dag later dus; blijkbaar was de havenmeester van groot strategisch belang) een vervanger had gevonden die de weduwe Cornelia 't Hooft diende te onderhouden: (..) “tot havenmeester te benoemen gelijk benoemd wordt bij dezen de persoon van Brut (!) Kwakernaat (Quakernaat), op zoodanige …. als daartoe staande zijn, met dien verstande echter dat hij verplicht en gehouden zal zijn, aan de weduwe Jan Snoek haar leven lang ’s wekelijks uit te keren eene somma van tien stuivers (..).

Ik heb van dit schrijven een kopie, maar de inkt was na twee eeuwen wel erg vaag (grijs) geworden dus een scan daarvan werkt niet goed.

Met vriendelijke groet,

Jaap Meijer

Wageningen

****************************************************** 

 

P.S. * Johan Snoek schrijft in zijn autobiografie (pag 17): "Mijn grootvader werd geboren in 1864. Hij trouwde, toen hij 21 jaar oud was, met Jannigje de Kool, de dochter van een vlasboer te Bolnes; zij was toen 22. Grootvader Snoek heeft niet voor de kleermakerij van zijn vader gekozen, maar begon een manufacturenzaak (textiel-detailhandel, zouden we nu zeggen) aan de Langendijk in Gorkum. Blijkbaar heeft hij gevoel voor de handel gehad, want de zaak floreerde. Eens brak er brand uit; het gezin met alle kinderen kon zich ternauwernood redden. Het pand liep veel schade op en een deel van de voorraad verbrandde of was bedorven door bluswater. Grootvader Snoek hield daarop een grote opruiming, waar veel kopers op af kwamen. Dus kwam hij al gauw ‘waterschade-textiel” te kort en hij kocht een  nieuwe voorraad in, die werd aangevoerd met een schip dat lag aangemeerd in de haven achter het pand. Met een brede glimlach moet opa Snoek tegen de zich verdringende klanten geroepen hebben: “Deze dekens komen rechtstreeks uit het water” (van de haven dus). En men kocht (..)

 

Dick Snoek maart 2008 in Gorcum

Jammer dat je bezoek aan Gorcum zo weinig heeft opgeleverd!

Ok niet van andere Snoeken? Tak 2A of zo?

Ria

**************************

Onderwerp:         RE: E-mail met bijlage (attachment): wijzigingen na 10-3-2008.doc

Datum:       Thu, 27 Mar 2008 22:02:33 +0100

Van: Dick Snoek

 

Ria,

Ik kwam allemaal Snoeken tegen die niet bij onze familie behoorden. Dus duidelijk meerdere stammen met de naam Snoek ! Jammer.

Het archief is niet zo mooi opgebouwd; hele bouwvallige boeken en micro fiches met veel zonlicht in die ruimte (dus moeilijk te lezen). Prettige vakantie, groet, Dick

***************************

Onderwerp:

RE: E-mail met bijlage (attachment): Archief Gorkum-bezoek Dick Snoek-mrt08.doc

Datum:

Sat, 19 Jul 2008 13:33:55 +0200

Van:

Dick Snoek

 

Ria,
Neem gerust op !
Groet, Dick

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ria snoek
Verzonden: zaterdag 19 juli 2008 12:34
Aan: Dick Snoek
Onderwerp: E-mail met bijlage (attachment): Archief Gorkum-bezoek Dick
Snoek-mrt08.doc

Ha Dick - mag ik dit bestandje opnemen op de site?

verder lezen

 

bijlage gen 04d Gorc  - bezoek aan Gorcum van Johan Snoek Govertzoon en Ria

terug naar generatie 04

verder naar generatie 05