dn 01-02 B-2

Generatie 01-02 Bijlage 2  Onderzoek Ken Schaaf

01 Hendrik

We weten weinig van onze vroegste voorouder. Zijn naam was Hendrik. Wij denken dat hij omstreeks 1630 geboren is, in Gooiland woonde, en in ieder geval Jan heette,

02  Jan Hendriksen en Annetje Claes

De tweede de Nooy die onze familie als voorouder kan claimen, verscheen tijdens de laatste jaren van de Gouden Eeuw in Nederland. Jan Hendriksen van Noij werd geboren rond 1660, later komen we hem tegen in Naarden.

25 km. ten oosten van Naarden ligt het dorp Nijkerk. Tijdens de Franse invasie van 1672 hadden vijandelijke troepen hier ook een spoor van vernieling achtergelaten;
In Nijkerk woonde Annetie Claes. Op 25 december 1681 maakten zij en Jan Hendriksen hun huwelijksplannen openbaar.

 

Het was gebruikelijk dat een echtpaar eerst hun verloving bij de kerk registreerde, vervolgens driemaal hun bedoelingen publiekelijk bekendmaakte en uiteindelijk een paar weken later de geloften uitwisselde. Dus op eerste kerstdag van dat jaar zetten Jan Hendriksen, J.M. (jonge man) en Annetie Claes, J.D. (jonge dochter) de eerste stap in dit juridische proces. Hij meldde dat hij "van Noij" was en zij "van Nijkerk". Twee dagen later registreerden zij dezelfde gegevens bij de kerk in Naarden. Uit dit latere document blijkt dat beiden in Naarden woonden en daar op 23 januari 1682 trouwden.

 Omstreeks 1700 wordt Jan Hendriksen aangetroffen in Nijkerk en binnen een paar jaar zien we zijn kinderen daar een voor een trouwen.

Eerst was er Hendrik Janse Noij, genoemd naar zijn grootvader van vaders kant. Hendrik nam in 1706 een bruid, maar stierf binnen korte tijd. In het Nederland van de 17e en 18e eeuw was een voortijdige dood een veel voorkomende ervaring. In 1714 hertrouwde hij.

Claes, een tweede zoon, trouwde in 1713 en verhuisde met zijn bruid naar het dorp Nunspeet. Twee jaar later trouwde Jacob, een derde zoon, in Nijkerk.

 

Jan Hendriksen had ook meerdere dochters. Eerst was er Gerritje. Geboren omstreeks 1699, zij trouwde in Nijkerk met Pieter Willemsz Boor in 1717. Zij is voor ons van bijzonder belang omdat zij uiteindelijk haar naam de Nooij zou geven aan toekomstige generaties. Een andere dochter, Anna Catrina, trouwde met Pieters broer Cornelius. Beide huwelijken waren van korte duur; binnen vijf jaar waren Gerritje en Anna Catrina weduwen, die elk drie kinderen hadden gekregen en elk één kind kort na de geboorte hadden verloren. Een derde dochter, Elizabeth, trouwde in 1722 in Nijkerk.

Dat Jan Hendriksen zes of meer kinderen had was niet ongebruikelijk; grote gezinnen waren gebruikelijk. Toen Anna Catrina hertrouwde, kreeg ze 11 kinderen. Een andere van onze voorouders bracht destijds zestien kinderen ter wereld. Wat wel bijzonder was, was dat hij zes kinderen had die de volwassenheid bereikten. Hijzelf was gezegend met een lang leven; Jan Hendriksen van Noij overleed in Nijkerk in 1750.