SN 08.2A.28J-5

Jan Snoek en Ali van Andel - pagina 5 - over fam van Andel

info van Helen vd Ros-Snoek:

  • Mijn moeder (Ali van Andel) had 3 zussen, geen broers.
    Christina, onze tante Stien, zij was de oudste. Is iets later dan mijn moeder overleden. Ze was getrouwd met oom Joh. (niet Johan.). [oa foto 38c] Tineke en Loes zijn dochters van tante Stien [foto 15-18b]
    Puck (Agnes 1907 - 1928) (zie foto 15-9a) , is jong gestorven (ook aan tbc) ;  en Janny  waar mijn zusje Marjan naar vernoemd is. Zij is gestorven aan tbc (overleden 27 dec 1939. Ze is 33 jaar geworden, bron overl kaart), na lange tijd in Zwitserland gekuurd te hebben. Wel in NL gestorven.   Want dan is het logisch dat mijn zusje, die in 1943 geboren is, naar haar werd vernoemd"
  • Johan Snoek, geb 1920, Govertzoon:' toen ik 17 was kreeg ik een postzegel van Janny, het was 1937 het jaar van de Jamboree in Nederland; ik kreeg een postzegel van de Jamboree in Nederland) . Ze overleed vrij kort daarna - ws 1938. Ik had toen spijt dat ik haar nog niet bedankt had voor die postzegel".

Mijn oma van Andel, moeder van mijn moeder, kwam uit een gezin van 5 meisjes.
Tante Daatje (doopnaam misschien Alida), dan de tantes die naar de US emigreerden met hun man,
tante Agnes, en tante Lena. Mijn oma, Christina Wilhelmina, 1875-1964. De tante die op de foto [15-17b] staat, tante Lies (getr. met oom Jan de Graaf). Zoon van Lies en Jan de Graaf =  Frans, getrouwd met Dien.  (foto 15-43a) Geboortejaren weet ik niet, ook niet de volgorde, en waar mijn oma in het rijtje thuishoort. Kan ik allemaal wel achterkomen als je wilt hoor!

Ouders Alida - gemengd huwelijk 

Er is wel een leuk verhaal over de ouders van mijn oma:
Haar moeder (R.K.) was verloofd maar kreeg de pokken, met een pokdalig gezicht als gevolg. De verloofde maakte het toen uit.
Oma's  vader, .... Veering, (NL Herv.) dong toen naar haar hand (medelijden??) en zij trouwden, onder de voorwaarde dat de kinderen, die 5 dochters dus, RK zouden worden opgevoed. Dat is niet helemaal van de grond gekomen want mijn oma is protestants geworden. Maar de tantes Daatje en Lies waren zeker RK. Tante Lena waarsch. Prot. Tante Agnes weet ik niet. Wel apart, zo'n gemengd huwelijk, dat kwam vroeger nauwelijks voor.

Christina Wilhelmina (oma van Andel)  is de moeder van Ali  van Andel

rechts:

Agnes, zus van Ali, is overleden aan TBC net als haar zus Jannie.

Jannie en Ali (foto rechts witte schoentjes); Jannie overleed jong aan tbc (december 1939); Helen: Jannie is de  zus van mijn moeder (Ali snoek-vAndel),  waar mijn zusje Marjan (geb 1943) naar vernoemd is. Zij is gestorven aan tbc, na lange tijd in Zwitserland gekuurd te hebben. Wel in NL gestorven.

foto's Ali v Andel

tante Lies is een zus van  oma van Andel, Lies is getrouwd met Jan de Graaf

rechts: juni 1964  Fam de Graaf (Frans en Dien), Tante Lies en Oom Jan  Helen: Tante Lies, zus van mijn oma van Andel, getrouwd met Jan de Graaf. Zoon Frans, getrouwd met Dien.                       

 tante An uit Leerdam (weduwe Henk Snoek), Oom Joh (echtgenoot van Tante Stien) , Jan Snoek (geb 1902)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volgens een briefje van Addy: Ali - tante Stien , Jan (geb 1902), tante An Leerdam  (weduwe Henk Snoek). Helen:  Volgens mij is degene die thee schenkt Tante Stien en op die foto staat rechts ook oom Joh dacht ik (Stien is oudste zus van Ali van Andel, ze was getrouwd met Joh (niet Johan).                                                

Sigarenzaak

Overlijden Janny (dec 1939) en Christina Wilhelmina (maart 1965)

Grafrechten  mw van Andel-Veering en huurovereenkomst graf  nr 2732 1958 - 1968; de overeenkomst ging  toen over op Jan Snoek  08.2A 28J