De Nooij. 03 Derde  generatie

3e generatie.

Kinderen van  Wouter Dirkszn 02.01 en Gerritje Jans Nooij 

03.01  Jan Wouterszn de Nooij

03.01

Jan Woutersen (de) Nooij,  geb 9-1-1725  overl  20-2-1808 

huisschilder te Nijkerk   x Nijkerk 9-2- 1753 Aeltje Evers van Nordegoed   03.01 (geb 1732   overl 25-9-1786 *)

  • Aeltje was dochter van Evert Geurtsen van Nordegoed geb 1698 in Nijkerk (rijke Tabaksplanter geboren in Nijkerk omstreeks 1698. Hij en zijn vrouw, Nelletje Heijmans, hadden negen zonen en zeven dochters (van wie de meesten op jonge leeftijd stierven).  (Vlgns Karin Fontijn is Aeltje geboren 1732; overl 25-9-1786)

Jan Woutersz en Aeltje Everts werden begraven in de Grote Kerk in Nijkerk, graf nr 120. Het waren één van de laatst toegestane begrafenissen in de kerk.    bron: K.A. Schaaf.

Jan noemde zich bij de naam van zijn vader (Wouterszoon) én zijn moeder: Nooij. (bron: K.A. Schaaf)

  • Kort voor de geboorte van Derk in 1870 (hun 10e kind) maakten Jan en Aeltje  een testament op, dat alle eigendommen naar de langstlevende van de ouders (Jan en Aeltje) zouden gaan.  (bron: K.A. Schaaf)
  • zie ook bijlage bij gen 03. 

De portretjes die aan Derk de Nooij en Geertje zijn toegeschreven zijn waarschijnlijk van Jan Woutersen de Nooij en Aeltje Evers. Dit echtpaar is een winkel  gestart in 1754 in Nijkerk, later verhuisde de winkel naar Voorthuizen. De foto's en het krantenartikel kun je vinden op de fotopagina 

Uit het onderzoek van Ken Schaaf

 

Ken Schaaf (bron 3) zocht het één en ander uit over Jan Woutersen , het is te lezen in het boek van Johan de Nooij, Het geslacht De Nooij in de Gelderse Vallei en Veluwezoom, 2021 (bron 4)

In 1758 verhuisden Jan en Aaltje met hun drie kinderen van een woning aan de Holkerstraat in het centrum van Nijkerk . In een akte van 17 april 1758 werd vastgelegd dat de de Nooijs tegen betaling van "800 Caroliguldens, 20 stuivers Hollandsch"  eigenaar werden van een huis, een bijgebouw, een schuur en een tuin. Het was dit ouderlijk huis dat bestemd was om zes generaties lang een geboorteplaats te bieden, een werkplaats voor een lange rij schilders en die ‘ouderwoning’ voor jong en oud. Twee maanden later hun vierde kind geboren, Wouterus  (04.04)

 In 1772 werden Jan en Aaltje eigenaars van een deel van landgoed van Aeltje’s ouders. Als belegging bood het de familie een redelijke mate van financiële zekerheid. Realistisch gezien was er echter geen enkele garantie.  

In het voorjaar van 1784 stierf de 23-jarige zoon Heymen van Jan Woutersen. Twee jaar later verloor Jan zijn vrouw van 33 jaar. Vier dagen na haar dood werd Aeltje's lichaam naar de kerk gedragen en onder de stenen vloer te rusten gelegd. Haar overlijden werd drie jaar later gevolgd door Everts vrouw , Harmijntje, en vijf jaar later door Evert.

Testament 1799: geld en schilderijen

In 1799, op 74-jarige leeftijd, maakte Jan Woutersen zijn tweede testament .

De voornaamste zorg van Jan Woutersen ging niet uit naar zijn twee overgebleven zoons. Wouterus had zich inmiddels gevestigd als kunstschilder de stad Haarlem. Het schilders- en glaszettersbedrijf van de familie zou daarom worden overgenomen door Derk. In het testament werd ook geregeld dat de dochters, schoondochter en alle kleinkinderen van Jan Woutersen tot 16 jaar moesten worden onderhouden uit een fonds dat in zijn nalatenschap was opgericht.

Ook verzocht Jan Woutersen in zijn testament, uit blijk van familietrots en zorg voor zijn nageslacht, dat van elk van zijn kinderen een portret zou worden gemaakt - portretten die hij specificeerde, blijven altijd in de familie. O.a. het grote , formele, patriarchale olieverfschilderij van Jan Woutersen, evenals het veel kleinere olieverfschilderij van een tamelijk dunne, zittende Wouterus met een hoge, Napoleontische hoed. Ook twee kleine ovale portretjes van Derk en zijn vrouw Geertje, beide gemaakt met pastelkrijt. zie ook pagina 04.04 met het grote familieschilderij

 

1880: hij noemt zich nu Jan de Nooij

In 1880 voegt hij een codocil toe aan zijn testament. Hij noemde zichzelf nu Jan de Nooij, waarbij hij voor het eerst de naam Woutersen laat vallen.

Overlijden en begraven in de kerk

20 februari 1808 overlijdt  Jan Woutersen de Nooij. Crypte nummer 14 in de dorpskerk, waar hij 22 jaar eerder het lichaam van zijn vrouw had begraven, werd heropend, op 25 februari werd zijn stoffelijk overschot van zijn huis naar de Grote Kerk gedragen en onder de stenen vloer geplaatst.

De grote kerk van Nijkerk; de toren is van 1776, waar o.a. Jan Woutersen de Nooij en ook zijn zoon Derk begraven liggen. 

Foto grafsteen fotopagina 03.01 of 04.10

De kerk is een rijksmonument en werd ooit tot de mooiste kerk van Nederland verkozen.

 

 

 

 

 

 

 

In de Holkerstraat nr 33 zijn vele generaties de Nooij opgegroeid

Biografisch portaal 

Deze foto had ik bij de gegevens van Wouterus de Nooij (04.04) staan , maar wie zou Jan de Nooy zijn? Zijn zoon? Zijn vader? Een andere Jan? Met zelf een beetje doorklikken kwam ik bij het volgende scherm.

Daar werd ik niet veel wijzer van. Op "vragen of opmerkingen" klikken? Dat zou vast niks opleveren. Maar ja. Niet geschoten....

Ik kreeg zowaar al na een paar dagen antwoord. Deze tekst bleek over de vader van Wouterus te gaan! Een lange mail, met deels voor mij nieuwe en deels  bekende informatie. Als dank stuurde ik hem een foto van het krantenartikel op, dat hij nog niet gevonden had (foto pagina 03.01 en 04.10

uit de mail van hr vd Linden: 

 

Jan de Nooy is een nauwelijks te vinden naam en tot deze advertentie tegen kwam in de Oprechte Haarlemse courant van 23 april 1811:  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010085945:mpeg21:a0018

Waarin W. de Nooy aankondigt spullen te veilen van wijlen J. de Nooy kon ik geen richting vinden om te zoeken.

 

Inderdaad, Jan Wouterse de Nooy (1725-1808) is de vader van Wouterus de Nooy (1758-1826). Op genealogie online staan gegevens van de familie maar het is me niet helemaal duidelijk waar dat vandaan komt. de geboorte- en overlijdensdatum van Jan heb ik wel in bronnen kunnen vinden. https://www.genealogieonline.nl/stamboom-fontijn/I6845.php

Er is overigens wel redelijk wat bekend over Jan de Nooy, in 1853 begon hij een winkel als schilder en glazenmaker in Nijkerk. Deze winkel bestaat nog steeds.  https://www.denooy.nl/over-ons/

 

Op deze site staat een image van een pagina uit een krant, ik neem aan van 1958 over het 200-jarig bestaan met veel details. Ik kan die krant niet zo snel vinden maar misschien heeft u meer succes.

03. 02 Derkjen Wouterszn de Nooij

 

03.02

Derkjen Woutersz de Nooij geb juli 1727

(genenaet 2008; (bron: Leen Blok)

stamboom Fontijn - kinderen van Jan en Aaltje

 

bronnen

personenlijst de Nooij

 

naar fotoblad 03.01 of 04.04

familiekroniek de Nooij  - afkomst ; via linkjes onderaan de pagina doorklikken naar volgende pagina's en fotoblad

 

naar 4e generatie